Home > Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939 >

Lost In The Whirlwind Of War: The Jewish Community In Gdynia, Poland
There was probably no other European metropolis that suffered equal atrocities as Warsaw did during World War II. No other Warsaw district was annihilated to the same extent as the northern district.  And no other community was similarly subjected to geno


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $59.95
Sale Price: $39.95
ISBN: 9788360494189

Quantity in Stock:3

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828861
Qty:

Description
 
This book is a study of the history of the Jewish community in Gdynia (the youngest Jewish religious community in Europe). However, the work also presents the historical background of Jewish settlement in the northern counties of the Pomeranian Province, through the description of the history of three Prussian Jewish religious communities: in Wejherowo, Kartuzy and Kościerzyna.

Describing the fate of the Jewish community in Gdynia in the interwar period, the reader's attention is focused on the organization of the Jewish religious community and religious life, the role of Gdynia Jews in the development of the Jewish Religious Community of the Kartuzy District, the activity of Jewish socio-political organizations and trade unions, the development of companies and industrial and commercial companies with Jewish capital, showing the place of the Jewish community in the entire Gdynia city "organism".

The study is supplemented by the fate of Gdynia's Jews in 1939-1945 - from the exodus to their extermination. The whole is crowned with biographies of 52 of the most valued Jewish residents of Gdynia (activists and social activists, businessmen, engineers, scientists and artists).

"Lost in the whirlwind of war. The Jewish community in Gdynia" - tematem opracowania są dzieje społeczności żydowskiej w Gdyni (najmłodszej w Europie gminy wyznaniowej żydowskiej). Praca przedstawia jednak również tło historyczne żydowskiego osadnictwa na terenie północnych powiatów województwa pomorskiego, poprzez opis dziejów trzech pruskich gmin wyznaniowych żydowskich: w Wejherowie, Kartuzach i Kościerzynie. Opisując losy społeczności żydowskiej w Gdyni w okresie międzywojennym uwagę czytelnika skierowano na organizację gminy wyznaniowej żydowskiej i życia religijnego, rolę Żydów z Gdyni w rozwoju Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Okręgu Kartuskiego, działalność żydowskich organizacji społeczno-politycznych i związków zawodowych, rozwój firm i spółek przemysłowo-handlowych z kapitałem żydowskim, ukazanie miejsca społeczności żydowskiej w całym gdyńskim "organizmie" miejskim. Dopełnieniem opracowania są losy gdyńskich Żydów w latach 1939-1945 - od eksodusu, aż po ich zagładę. Całość wieńczą biogramy 52 najbardziej cenionych żydowskich mieszkańców Gdyni (działaczy i społeczników, biznesmenów, inżynierów, naukowców i artystów).
Features
  • Hardcover
  • 496 pages
  • Black and White Photographs
  • Text in English
  • 2008
  • Size - 8.5" x 12"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939
Media > Genealogy
Media > Books > History > World War II
Media > Books > History > View All History Books