Home > Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939 >

Polska Przedwojenna - Pre-War Poland
In "Pre-war Poland" - a kind of photojournalism from the past - we present over 200 carefully selected and elaborated archival photographs that show how diverse and fascinating the world of the Second Polish Republic was.  We look at Polish cities - from


 
Alternative Views:


Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $69.95
ISBN: 9788375763195

Quantity in Stock:3

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9825216
Qty:

Description
 
In "Pre-war Poland" - a kind of photojournalism from the past - we present over 200 carefully selected and elaborated archival photographs that show how diverse and fascinating the world of the Second Polish Republic was. We look at Polish cities - from Lviv in the south-eastern borderlands to modern Baltic city of Gdynia. We see rural landscapes with peasant huts and characteristic silhouettes of the nobility's mansions We discover the resorts of that time, get to know the industry, motorization, sport and culture of interwar Poland from many different perspectives .The main part of the album is preceded by the selection of the oldest photos taken on Polish soil during the Partitions and in the years the formation of an independent state during the First World War and just after its end.


W „Polsce przedwojennej" – swoistym fotoreportażu z przeszłości – prezentujemy ponad 200 starannie wyselekcjonowanych i opracowanych fotografii archiwalnych. Ukazują one jakże zróżnicowany, fascynujący świat Drugiej Rzeczypospolitej. Przyglądamy się polskim miastom – od Lwowa na południowo-wschodnich kresach po nadbałtycką nowoczesną Gdynię. Oglądamy wiejskie pejzaże z chłopskimi chatami i charakterystycznymi sylwetkami ziemiańskich dworów. Odkrywamy ówczesne kurorty, poznajemy przemysł, motoryzację, sport i kulturę międzywojennej Polski z wielu, jakże różnych perspektyw. Zasadniczą część albumu poprzedza wybór najstarszych zdjęć wykonanych na ziemiach polskich w okresie zaborów, a także w latach kształtowania się niepodległego państwa w czasie pierwszej wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.
Features
  • Hardcover
  • 192 pages
  • 212 black and white photos
  • Polish - English Texts
  • 2017
  • Size - 9.5" x 12"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939
Media > Books > History > View All History Books