Home > Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939 >

1920 The Miracle Of The Vistula - 1920 Cud Wisły
The Battle Of Warsaw, often referred to as "The Miracle Of The Vistula" was a turning point in Polish History.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $49.95
ISBN: 9788375813456

Quantity in Stock:6

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828983
Qty:

Description
 
The book presented to readers by the National Museum in Krakow features works by Polish designers of war posters, including Edmund Bartłomiejczyk, Zdzisław Gedliczka, Aleksander Grzybowski, Karol Homolacs, Zygmunt Kamiński, Edward Lesser, Kamil Mackiewicz, Bogdan Nowakowski, Stanisław Siestrzeńcewicz, Eugeniusz Urbański, Józef Mehoffer and Felicjan Szczęsny Kowarski. They usually refer to the defence of the causes dearest to Poles — Faith, Homeland and Honour — while showing the horror of the ‘anti-values’ represented by the invader: destroyed temples, murdered civilians, dishonoured women and stolen property.
The second part of the book contains the sketches documenting the events of the war and the soldier’s daily rounds by Wiktor Gutowski, both a soldier and a talented draughtsman with a keen sense of observation. The final section includes reproductions of colour cutouts which present the uniforms of various military units. Text is in English and Polish.

W albumie można podziwiać dzieła polskich artystów projektujących plakaty wojenne, m.in. Edmunda Bartłomiejczyka, Zdzisława Gedliczki, Aleksandra Grzybowskiego, Karola Homolacsa, Zygmunta Kamińskiego, Edwarda Lessera, Kamila Mackiewicza, Bogdana Nowakowskiego, Stanisława Siestrzeńcewicza, Eugeniusza Urbańskiego, a także Józefa Mehoffera czy Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Najczęściej odwołują się one do obrony spraw najdroższych Polakom — Wiary, Ojczyzny i Honoru, pokazując jednocześnie grozę „antywartości” reprezentowanych przez najeźdźcę — zburzone świątynie, mordowaną ludność, zhańbione niewiasty, zagrabioną własność.

Drugą część albumu zajmują dokumentujące wydarzenia wojenne i żołnierski dzień powszedni szkice Wiktora Gutowskiego, żołnierza, ale przy tym uzdolnionego rysownika o dużym zmyśle obserwacji, a w zakończeniu pojawiają się reprodukcje kolorowych wycinanek prezentujących mundury różnych ówczesnych formacji wojskowych.

Publikacja towarzyszy wystawie czasowej „1920. Cud Wisły”, eksponowanej od lipca w Kamienicy Szołayskich, a upamiętniającej 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

1920. CUD WISŁY
Features
  • Softcover
  • 79 pages
  • 2020
  • Text In Polish And English
  • Color And Black And White Illustrations
  • Size - 9.5" x 12"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939
Media > Books > History > View All History Books