Home > Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939 >

The Great Terror In Soviet Georgia 1937-1938: Repressions Against Poles
This source publication (in English) was prepared by employees of the Institute of National Remembrance and the Ministry of the Interior of Georgia. It concerns a fragment of the history of the forgotten genocide of Poles in the USSR - the Soviet repressi


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $39.95
ISBN: 9788380988002

Quantity in Stock:4

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828400
Qty:

Description
 
This source publication (in English) was prepared by employees of the Institute of National Remembrance and the Ministry of the Interior of Georgia. It concerns a fragment of the history of the forgotten genocide of Poles in the USSR - the Soviet repressions of the period 1937–1938. It includes, among others minutes of meetings, the so-called Trees with death sentences against Poles living in the Georgian Soviet Socialist Republic at that time.

Niniejsza publikacja źródłowa (w języku angielskim) została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Dotyczy fragmentu historii zapomnianego ludobójstwa Polaków w ZSRS - sowieckich represji okresu 1937-1938. Zawiera m.in. protokoły posiedzeń tzw. Trójek z zasądzonymi wyrokami śmierci wobec Polaków zamieszkujących w tym czasie Gruzińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką.

Features
  • Hardcover
  • 424 pages
  • English Text
  • Black and white archival photographs
  • 2020
  • Size 7" x 9.75"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939
Media > Books > Coffee Table
Media > Books > History > View All History Books