Home > Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939 >

The Great Terror In Soviet Georgia 1937-1938: Repressions Against Poles
This source publication (in English) was prepared by employees of the Institute of National Remembrance and the Ministry of the Interior of Georgia. It concerns a fragment of the history of the forgotten genocide of Poles in the USSR - the Soviet repressi


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $39.95
ISBN: 9788380988002

Quantity in Stock:4

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828400
Qty:

Description
 
This source publication (in English) was prepared by employees of the Institute of National Remembrance and the Ministry of the Interior of Georgia. It concerns a fragment of the history of the forgotten genocide of Poles in the USSR - the Soviet repressions of the period 1937‚Äď1938. It includes, among others minutes of meetings, the so-called Trees with death sentences against Poles living in the Georgian Soviet Socialist Republic at that time.

Niniejsza publikacja źr√≥dłowa (w języku angielskim) została przygotowana przez pracownik√≥w Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Dotyczy fragmentu historii zapomnianego ludob√≥jstwa Polak√≥w w ZSRS - sowieckich represji okresu 1937-1938. Zawiera m.in. protokoły posiedzeń tzw. Tr√≥jek z zasądzonymi wyrokami śmierci wobec Polak√≥w zamieszkujących w tym czasie Gruzińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką.

Features
  • Hardcover
  • 424 pages
  • English Text
  • Black and white archival photographs
  • 2020
  • Size 7" x 9.75"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > Second Polish Republic; 1919-1939
Media > Books > Coffee Table
Media > Books > History > View All History Books