Home > Media > Books > Coffee Table >

Masterpieces Of Polish Painting - Arcydziela Malarstwa Polskiego
This new, expanded and updated edition deluxe album was complied by professor Maria Poprzęcki - the biggest expert on Polish art. It presents not only the most outstanding images of Polish painting - from the earliest examples of wall painting to the


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $79.95
ISBN: 9788321348803

Quantity in Stock: (Out of Stock)

Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9822395
Qty:

Description
 
This new, expanded and updated edition deluxe album was complied by professor Maria Poprzęcki the biggest expert on Polish art.It presents not only the most outstanding images of Polish painting - from the earliest examples of wall painting to the present day-but the history of Polish art in the background of national history. Text in English and Polish. To nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie autorskiego albumu profesor Marii Poprzęckiej – największej znawczyni sztuki polskiej. Prezentuje on nie tylko najwybitniejsze obrazy malarstwa polskiego - od najwcześniejszych przykładów malarstwa ściennego aż po współczesność - ale i historię polskiej sztuki na tle historii narodowej. Dokonany przez autorkę wybór dzieł jest panoramą dokonań polskich twórców wszystkich epok, kierunków i tendencji artystycznych.
wersja polsko-angelska

Indeks artystów i ich dzieł / Index


Ajdukiewicz Tadeusz, 1852 (3?)–1916
Portret Heleny Modrzejewskiej, 1880, s.150
Portrait of Helena Modrzejewska, 1880, p.150

Bernardo Belotto, zw. Canaletto, 1721–1780
Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego,
1773, s.100-101
Viev of Warsaw from the Terrace of the Royal
Castle in Warsaw, 1773, p.100-101

Bacciarelli Marcello, 1731–1818
Hołd pruski, 1784–1786, s.104
The Prussion Tribut, 1783–1786, p.104
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego
z klepsydrą, 1793, s.103
Portrait of King Stanislaw August Poniatowski
with an Hourglass, 1793, p.103

Beyer Henryka, 1782–1855
Bukiet kwiatów w wazonie, 1827, s.115
Flower Bouquet in a Vase, 1827, p.115

Bilińska-Bohdanowiczowa Anna, 1857–1893
Portret młodej kobiety z różą (Portret M-lle R.),
1892, s.151
Portrait of a Young Woman with a Rose
(Portrait of M-IIe R.), 1892, p.151

Blocke Izaak van den, zm. 1628,
Zaślubiny Neptuna z Cererą, 1608, s.70
Nuptials of Neptune and Ceres, 1608, p.70

Boguszewski Krzysztof, zm. 1635
Święty Marcin z Tours, 1628, s.72
St. Martin of Tours, 1628, p.72

Boznańska Olga, 1865–1940
Portret dwojga dzieci na schodach, 1898, s.197
Portrait of Two Children on Steps, 1898, p.197
Portret malarza Paula Neuena, 1893, s.196
Portrait of Painter Paul Nauen, 1893, p.196

Wnętrze pracowni, 1913, s.198
Studio Interior, 1913, p.198

Brandt Józef, 1841–1915
Pojmanie na arkan, 1881, s.156-157
Capture with a Lariat, 1881, p.156-157

Brodowski Antoni, 1784–1832
Edyp i Antygona, 1828, s.111
Oedipus and Antigone, 1828, p.111
Brzozowski Tadeusz, 1918–1987
Pludry, 1951, s.244-245
Galligaskins, 1965, p.244-245

Chełmoński Józef, 1849–1914
Czwórka, 1881, s.158-159
Foursome, 1881, p.158-159
Kuropatwy, 1891, s.161
Partridges, 1891, p.161

Chmielowski Adam, 1845–1916
Cmentarz włoski, I, 1880, s.152
Italian Cemetery, I, 1880, p.152

Chwistek Leon, 1884–1944
Uczta, 1933, s.214
Feast, 1933, p,214

Ciecierski Tomasz, ur. 1945
Ogrodowe nimfetki, 1980–1986, s.263
Garden Nymphs, 1980–1986, p.263

Cybis Bolesław, 1895–1957
Primavera, 1936, s.229
Primavera, 1936, p.229

Cybis Jan, 1897–1972
Martwa natura z granatową draperią,
butelką i cytrynami, 1958, s.225
Still Life with Navy Blue Drapery, Bottle and
Lemons, 1958, p.225

Czachórski Władysław, 1850–1911
Wnętrze zakrystii – Silentium, przed 1900, s.153
Interior of a Sacristy – Silentium, before 1900,
p.153

Czajkowski Stanisław
Chata ukraińska, 1912, s.176
Ukrainian Cottage, 1912, p.176

Czapski Jozef, 1896–1993
Żółta chmura, 1982, s.227
Yellow Cloud, 1982, p.227

Czechowicz Szymon, 1689–1775
Złożenie do grobu, przed 1731?, s.94
Entombment, before 1731, p.94

Czyżewski Tytus, 1880–1945
Madonna z Dzieciątkiem, 1909, s.213
Madonna and Child, 1909, p.213
Dłużniewski Andrzej, 1939–2012
Słońce I, 1989, s.272
Sun I, 1989, p.272

Dobkowski Jan, ur. 1942
„A życie sobie płynie…”, 1990–1991, s.264-265
“Life Goes On…”, 1990–1991, p.264-265

Dolabella Tomasz, 1570–1650
Bitwa pod Lepanto, po 1632, s.73
Battle of Lepanto, after 1632, p.73
Portret Stanisława Tęczyńskiego, przed 1634,
s.81
Portrait of Stanisław Tęczyński, before 1634, p.81

Dominik Tadeusz, ur. 1928
Zielony ogród, 1958, s.239
Green Garden, 1958, p.239

Dwurnik Edward, ur. 1943
Społem, obraz nr 5, z cyklu Obrazy duże, 1975,
s.260-261
Together, Painting no. 5, from the cycle Large
Paintings, 1975, p.260-261

Dwurnik Pola, ur. 1979
I Am Married to Painting, 2006, s.291
I Am Married to Painting, 2006, p.291

Fijałkowski Stanisław, ur. 1922
7 zapomnianych dobrych uczynków w doskonałej
formie geometrycznej, 1969, s.251
Seven Forgotten Good Deeds in Perfect
Geometric Form, 1969, p.251

Fliciński Jarosław, ur. 1965
Up. Up and Away, wystawa Ideal City. Invisible
City, 2006, s.280
Up and away, “Ideal City, Invisible City” show,
p.280

Franciszek z Sieradza, zm. 1516
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
ok. 1480, s.34
Assumption of the Holy Virgin Mary,
c. 1480, p.34

Gerson Wojciech, 1831–1901
Cmentarz w górach, 1894, s.162
Cemetery in the Mountains, 1894, p.162

Gierowski Stefan, ur. 1925
Obraz CXXIX, 1961–1962, s.241
Composition CXXIX, 1961–1962, p.241
Gierymski Aleksander, 1850–1901
Studium do Altany, ok. 1876, s.167
Study to the Gazebo, c.1876, p.167
Święto Trąbek, 1884, s.166
The Feast of Trumpets, 1884, p.166
Wieczór nad Sekwaną, ok. 1892–1893,
s.164-165
Evening on the Seine, c. 1892–1893, p.164-165

Gierymski Maksymilian, 1846–1874
Patrol powstańczy przy ognisku, 1872, s.146
Insurrectionary Patrol around a Bonfire,1872,
p.146
Powrót z polowania, II, 1872, s.147
Return from a Hunt, II, 1872, p.147
Wiosna w małym miasteczku, szkic II, 1872,
s.146
Spring in a Small Town, sketch II, 1872, p.146

Gottlieb Maurycy, 1856–1879
Autoportret, 1876, s.148
Self-portrait, 1876, p.148

Grottger Artur, 1837–1867
Pożegnanie powstańca, 1866, s.145
Farewell of an Insurrectionist, 1866, p.145

Gryglewski Aleksander, 1833–1879
Wnętrze kościoła Panny Marii w Krakowie,
1858, s.121
Interior of the Church of the St. Mary in Cracow,
1838, p.121

Gwozdecki Gustaw, 1880–1935
Kapliczka, ok. 1900, s.175
Shrine, c.1900, p.175

Haberschrack Mikołaj, zm. po 1484
Modlitwa w Ogrójcu, kwatera poliptyku
augustiańskiego, ok. 1470–1480, s.33
Gethsemane, panel of an Augustinian polytptych,
c. 1470–1480, p.33

Han Herman, 1547–1627
Koronacja Najświętszej Marii Panny, 1623–1624,
s.71
Coronation of the Virgin Mary, 1623–1624, p.71

Hiller Karol, 1891–1939
Deszcz, 1934, s.215
Rain, 1934, p.215

Jarema Maria, 1908–1959
Filtry, 1957, s.235
Filters, 1957, p.235
Jerzy malarz, zm. po 1520
Matka Boska Bolesna, tempera na drewnie,
pocz. XVI w., kościół Franciszkanów w Krakowie,
s.43
Our Lady of Sorrows, beginning of the 16th
century, p.43

Kantor Tadeusz, 1915–1990
Emballage „Hołdu pruskiego” wedle Jana
Matejki, 1975, s.246-247
Emballage of the “Prussian Tribute” according
to Jan Matejko, 1975, p.246-247

Kapliński Leon, 1826–1873
Portret Jana Działyńskiego, 1864, s.133
Portrait of Jan Działyński, oil on canvas, 1864,
p.133

Kasprzycki Wincenty, 1802–1849
Wystawa Sztuk Pięknych w Warszawie
w 1828 roku, s.117
Fine Arts Exhibition in Warsaw in 1828, p.117

Kisling Mojżesz, 1891–1953
Portret Jeana Cocteau, 1916, s.219
Portrait of Jean Cocteau, 1916, s.219

Kober Marcin, ok. 1550–1597
Anna Jagiellonka, koniec XVII w., s.65
Anna Jagiellon, late 16th century, p.65

Kobzdej Aleksander,1920–1972
Szczelina w oranżu, 1967, s.237
Fissure in Orange, 1967, p.237

Korolkiewicz Łukasz, ur. 1948
Tajemna gra, 1991–1992, s.258-259
Secret Game, 1991–1992, p. 258-259

Kossak Juliusz, 1824–1899
Portret mężczyzny na koniu, ok. 1869, s.132
Portrait of a Man on Horseback, c.1869, p.132

Kostrzewski Franciszek, 1826–1911
Odpust na wsi, 1866, s.119
Rural Kermesse, 1866, p.119

Kraupe-Świderska Janina, ur. 1921
Skrzydła Thanatosa, 1993, s.243
Wings of Thanatos, 1993, p.243

Krieg Jan, ok. 1590– przed 1648
Panorama Gdańska od strony Biskupiej Górki,
1615, s.68
Panorama of Gdańsk from Biskupia Górka,
1615, p.68
Krzyżanowski Konrad, 1872–1922
Fortepian, 1905, s.200-201
Piano, 1905, p.200-201

Kuntze-Konicz Tadeusz, 1733–1793
Fortuna, 1754, s.99
Fortune, oil on canvas, 1754, p.99

Kwiatkowski Teofil, 1809–1891
Polonez Chopina – Bal w Hôtel Lambert w
Paryżu, 1849–1860, s.128-129
Chopin's Polonaise – a Ball in Hotel Lambert in
Paris, 1849–1860, p.128-129

Laveaux Ludwik de, 1868–1894
Morze (Zachód słońca nad morzem), 1892, s.171
Sea (Sunset over the Sea), 1892, p.171

Lebenstein Jan, 1930–1999
Figura rozpięta III, 1959, s.236
Stretched Figure III, 1959, p.236

Lekszycki Franciszek, zm. 1668
Nauczanie Najświętszej Marii Panny, przed 1668,
s.95
Teaching of the Virgin Mary, before 1668, p.95

Loeffler Leopold, 1827–1898
Śmierć Czarnieckiego, 1860, s.134
Death of Czarniecki, 1860, p.134

Lubieniecki Krzysztof, 1659–1729
Sprzedawca dziczyzny, 1729, s.96
Game Salesman, 1729, p.96

Maciejowski Marcin, ur.1974
Jak tu teraz żyć, billboard, 2002, s.292
How are we to live now, billboard, 2002, p.292

Makowski Tadeusz, 1882–1932
Promień słońca, ok. 1930, s.220
Ray of Sunlight, c. 1930, p.220

Makowski Zbigniew, ur. 1930
Wysokie drzewo – głęboki mrok, 1973, s.257
Tall Tree – Deep Darkness, 1973, p.257

Malczewski Jacek, 1854–1929
Idź nad strumienie, 1909–1910, s.190
Follow the Stream, 1909-1910, p.190
Portret Wacława Karczewskiego, 1906, s.191
Portrait of Wacław Karczewski, 1906, p.191
Thanatos, 1989, s.195
Thanatos, 1898, p.195

Malecki Władysław, 1836–1900
Wnętrze pracowni, 1883, s.163
Studio Interior, 1863, p.163

Marcin Czarny, zm. 1509
Zaśnięcie Marii, tryptyk, ok. 1508, s.46
Dormition of the Virgin Mary, triptych,
c. 1508, p.46

Marcoussis Louis (Ludwik Markus) 1878–1941
Koncert, 1928, s.221
Concert, oil on canvas, 1928, p.221

Matejko Jan, 1838–1893
Hołd pruski, 1882, fragment, s.142-143
The Prussian Tribute, 1882, p.142-143
Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony
wobec straconego Smoleńska, 1862 s.137
Stańczyk during a Ball at the Court of Queen
Bona after the Loss of Smoleńsk, p.137
Stefan Batory pod Pskowem, 1872, s.138-139
Stefan Batory at Pskov, 1872, p.138-139
Wernyhora, 1885–1884, s.141
Wernyhora, 1883–1884, p.141

Mehoffer Jozef, 1869–1946
Dzieje Krzyża Świętego, witraż, 1904–1924,
s.183
History of the Holy Cross, stained glass,
1904–1924, p.183
Słońce majowe, 1911, s.204
May Sun, 1911, p.204

Mertens Jakob, zm. przed 1609
Zwiastowanie, ok. 1600, s.69
Annunciation, c. 1600, p.69

Michał z Działdowa
Chrystus przed Piłatem, kwatera z poliptyku,
ok. 1490, s.32
Christ and Pilate, panel of a polyptych,
c. 1490, p.32

Michałowski Piotr, 1800–1855
Bitwa krakusów i studium konia, ok. 1830, s.124
Battle of Light Cavalrymen and a Study of a
Horse, c. 1830, p.124
Bitwa pod Somosierrą, ok. 1837, s.123
Battle of Somosierra, c.1837, p.123
Mężczyzna w birecie („Kardynał”),
ok. 1845–1848, s.125
Man Wearing a Beret (“Cardinal”), c. 1845–1848,
p.125
Syn artysty na kucu, ok. 1840, s.124
The Artist's Son on a Pony, c. 1840, p.124

Mikulski Kazimierz, ur. 1918
Nocna próba, 1954, s.242
Night Rehearsal, 1954, p.242

Mistrz Bitwy pod Orszą, po 1514
Bitwa pod Orszą, po 1524–1530, s.60-61
The Battle at Orsza, after 1524–1530, p.60-61

Mistrz Legendy św. Jana Jałmużnika
Ukaranie niewiernych żon, tryptyk z legendą
św. Jana Jałmużnika, 1504, s.41
Punishment of the Unfaithful Wives,
panel of a triptych with the legend of St. John
the Alms-Giver, 1504, p.41

Mistrz Rodziny Marii
Familia Christi, tryptyk z Ołpin, pocz. XVI w.,
s.45
Familia Christi, panel of a triptych from Ołpiny,
beginning of the 16th century, p.45

Mistrz Tryptyku z Dębna (krąg)
Uczta u Heroda, poliptyk z Dobczyc, 1490–1500,
s.40
Herod's Feast, panel of a polyptych from
Dobczyce, c. 1490–1500, p.40

Modzelewski Jarosław, ur. 1955
Rodzina puszcza bańki, 1990, s.275
Family Blowing Soap Bubbles, 1990, p.276

Moller Anton, ok. 1563–1611
Model świata i społeczeństwa gdańskiego,
ok. 1600, s.68
Model of the World and Gdańsk Society, c. 1600,
p.68

Nacht-Samborski Artur
Liście fikusa, 1955, s.226
Rubber Plant Leaves, 1955, p.226

Norblin Jan Piotr, 1745–1830
Targ na Pradze, ok. 1791, s.106-107
Market in Praga, c. 1791, p.106-107

Nowosielski Jerzy, 1923–2011
Villa dei Misteri, 1975, s.248-249
Villa dei Misteri, 1975, p.248-249

Okuń Edward, 1872–1945
Widok z okna, 1905, s.180
View from a Window, 1905, p.180

Opałka Roman, 1931–2011
Opalka 1965/1 - …, Detal 1-35327, s.286
Opałka 1965/1 - ..., Detail 1-35327, p.286

Orłowski Aleksander, 1777–1832
Dwaj kozacy na koniach, ok. 1818, s.118
Two Cossacks on Horseback, c. 1818, p.118
Palloni Michał Anioł, 1637–1712
Sen stygijski Psyche, ok. 1690, s.92-93
Stygian Dream of Psyche, c. 1690 p.92-93

Pankiewicz Jozef, 1866–1940
Park w Duboju, 1897, s.168
Park in Duboj, 1897, p.168

Pawlak Włodzimierz, ur. 1957
Klucze do Malewicza, 1995-1996, s.270-271
The Key to Malevich, 1995–1996, p.270-271
Polacy formują flagę narodową, 1989, s.269
Poles Forming a National Flag, 1989, p.269

Pągowska Teresa, 1926–2007
Fotel w pejzażu, 1993, s.253
Armchair in a Landscape, 1993, p.253

Plersch Jan Bogumił, 1732–1817
Loża z widzami w strojach polskich, 1788, s.105
Theatre Box with Spectators in Polish Costume,
1788, p.105

Podkowiński Władysław, 1866–1895
Łubin w słońcu, 1891, s.169
Lupine in Sunlight, 1891, p.169
Rozmowa, 1894, s.186
Melancholic (Totenmesse), 1894, p.186

Potworowski Piotr, 1898–1962
Getto warszawskie, 1961, s.238
Warsaw Ghetto, 1961, p.238

Pronaszko Zbigniew, 1885–1958
Portret Ludwika Serwina, ok. 1925, s.212
Portrait of Ludwik Serwin, c. 1925, p.212

Pruszkowski Tadeusz, 1888–1942
Portret żony artysty, ok. 1920, s.230
Portrait of the Artist's Wife, c. 1920, p.230

Pruszkowski Witold, 1846–1896
Portret Kazimierza Bartoszewicza, 1876, s.150
Portrait of Kazimierz Bartoszewicz, 1876, p.150

Rodakowski Henryk, 1823–1894
Portret generała Henryka Dembińskiego, 1852,
s.127
Portrait of General Henryk Dembiński, 1852,
p.127
Portret matki, 1853, s.126
Portrait of the Artists's Mother, 1853, p.126

Rustem Jan, 1762–1835
Portret Marii Mirskiej, Adama Napoleona
Szumskiego i Barbary Szumskiej, ok. 1808, s.112
Portrait of Maria Mirska, Adam Napoleon Mirski
and Barbara Szumska, c.1808, p.112

Ruszczyc Ferdynand, 1870–1936
Z brzegów Wilejki, 1900, s.172
On the Banks of the Wilejka, 1900, p.172
Ziemia, 1898, s.174
Earth, 1898, p.174

Rzepiński Czesław, 1905–1995
Kobieta w różowej sukni, 1960, s.224
Woman in a Pink Dress, 1960, p.224

Samostrzelnik Stanisław, czynny 1519–1541
Portret Piotra Tomickiego, s.56
Portrait of Piotr Tomicki, 1530–35, p.56

Sasnal Wilhelm, ur. 1972
Klatka z teledysku Richarda Ashkrofla : 1 i 2,
2000, s.294-295
Still from the Richard Ashcroft video clip: 1 and 2,
2000, p.294-295

Sawicka Jadwiga, ur. 1959
Daj mi wszystko, 2005, s.289
Give me everything, 2005, p.289

Sawka Jan, 1946–2012
Sztandar–Stańczyk, 1994, s.268
Banner – Stańczyk, 1994, p.268

Schoninck Martin
Oblężenie Malborka w 1460 roku, 1536, s.62-63
Siege of Malbork in 1460, 1536, p.62-63

Schultz Daniel, ok. 1615–1683
Polowanie na kaczki, poł. XVII w., s.97
Duck Hunt, half of the 17th, p.97
Portret Jana Kazimierza, przed 1669, s.77
Portrait of King Jan Kazimierz, before 1669, p.77
Portret Wincentego Gosiewskiego,
ok. 1650– 1651, s.79
Portrait of Wincenty Gosiewski, 1650–1651, p.79

Sempoliński Jacek, 1927–2012
Czaszka, 1988, s.254
Skull, 1988, p.254

Siemiradzki Henryk, 1843–1902
Dirce chrześcijańska, 1897, s.154-155
Christian Dirce, 1897, p.154-155

Simmler Jozef, 1823–1868
Szlachcic z papugą, 1859, s.131
Nobleman with a Parrot, 1859, p.131
Śmierć Barbary Radziwiłłówny, 1860, s.135
Death of Barbara Radziwiłłowna, 1860, p.135
Sleńdziński Ludomir, 1889–1980
Portret żony Ireny, 1925, s.231
Portrait of the Artist's Wife, 1925, p.231

Ślewiński Władysław
Czesząca się, 1897, s.188
Woman Brushing her Hair, 1897, p.188
Maska i książki, ok. 1897, s.203
Mask and Books, c.1897, p.203

Sobczyk Marek, ur. 1955
Fala i pałac, 1998, s.266
The Surf and the Palace, 1998, p.266
Jedna idea łóżka i stołu, 1994, s.274
One Idea of Bed and Table, 1994, p.274

Spychalski Jan, 1893–1946
Walka Jakuba z aniołem, 1946, s.234
Battle of Jacob and an Angel, 1946, p.234

Stabrowski Kazimierz, 1869–1929
Portret żony artysty Julii, przed 1908, s.189
Portrait of Julia the Artist's Wife, before 1908,
p.189

Stajuda Jerzy, 1936–1992
Briarues, 1967, s.252
Briareus, 1967, p.252

Stanisławski Jan
Słoneczniki i chaty, 1905, s.177
Sunflowers and Cottages, 1905, p.177

Stattler Wojciech Korneli, 1800–1875
Portret Alfreda i Adama Potockich, 1832, s.114
Portrait of Alfred and Adam Potocki,
1832, p.114

Stażewski Henryk, 1894–1988
Relief z aluminium nr XII, 1965, s.217
Relief in Aluminium no. XII, 1965, p.217

Stech Andrzej, 1635–1697
Portret Konstancji von Holten Schumann,
ok. 1674, s.78
Portrait of Konstancja von Holten Schumann,
c. 1674, p.78

Strobel Bartłomiej, 1591– po 1650
Koronacja Madonny, 1643, s.75
Coronation of the Madonna, 1643, p.75
Ukamienowanie św. Szczepana, ok. 1620, s.74
Stoning of St. Stephen, c. 1620, p.74
Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, 1635,
s.76
Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, 1653,
p.76
Stryjeńska Zofia, 1891–1976
Spotkanie z synem, z cyklu Pascha, 1918, s.206-
207
Meeting with the Son, from the cycle: Easter,
1918, p.206-207

Strzemiński Władysław, 1893–1952
Kompozycja unistyczna II, 1931, s.216
Unistic Composition 11, 1931, p.216

Suchodolski January, 1797–1875
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego,
przed 1830, s.122
Death of Prince Józef Poniatowski,
before 1830, p.122

Szermentowski Jozef, 1833–1876
Stary żołnierz i dziecko w parku, 1896, s.147
Veteran and Child in a Park, 1869, p.147

Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy Eleuter,
ok. 1660–1711
Lato, plafon w Pokoju Sypialnym króla w pałacu
w Wilanowie, ok. 1689, s.91
Summer, ceiling in the Royal Bedroom in Wilanow
palace c. 1689, p.91
Portret królowej Marii Kazimiery z dziećmi,
ok. 1684, s.90
Portrait of Queen Maria Kazimiera with Children,
c. 1684, p.90

Ślewiński Władysław, 1854–1918
Czesząca się, 1897, s.188
Woman Brushing her Hair, 1897, p.188
Maska i książki, ok. 1897, s.203
Mask and Books, c.1897, p.203

Tarasewicz Leon, ur. 1957
Instalacja na wystawie Leon Tarasewicz
malarstwo, 2003, s.276-277
Installation at the “Leon Tarasewicz malarstwo”
[Leon Tarasewicz painting], show, 2003,
p.276-277

Tatarczyk Tomasz, 1947–2014
Czarna droga, 1992, s.282-283
Black Route, 1992, p.282-283

Tetmajer Włodzimierz, 1862–1923
Dorobek (Rodzina artysty), 1905, s.198
Achievement (The Artist's Family), 1905, p.198

Twożywo
Danger. Religion is not a weapon, 2003, s.285
Danger. Religion is not a Weapon, 2003, p.285
Waliszewski Zygmunt, 1897–1936
Uczta I, 1933, s.222-223
Feast I, 1933, p.222-223

Waltoś Jacek, ur. 1938
Ekran (Pieta w trójnasób), 1979, s.255
Screen (Triple Pieta), 1979, p.255

Wańkowicz Walenty, 1799–1842
Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu,
1827–1828, s.113
Portrait of Adam Mickiewicz on the Clif of Yudah,
1827–1828, p.113

Weiss Wojciech, 1875–1950
Kawiarnia paryska (Café d'Arcourt), 1899, s.185
Parisian Café (Cafe d'Arcourt), 1899, p.185
Melancholik (Totenmesse), 1894, s.187
Melancholic (Totenmesse), 1894, p.187
Portret Ignacego Pieńkowskiego, ok. 1900, s.184
Portrait of Ignacy Pieńkowski, c. 1900, p.184

Wessel Jakub, ok. 1710–1780
Hieronim Florian Radziwiłł, ok. 1746, s.98
Hieronim Florian Radziwiłł, c. 1746, p.98

Witkiewicz Stanisław, 1851–1915
Wiatr halny, 1895, s.172
Mountain Wind, 1895, p.172

Witkiewicz Stanisław Ignacy, 1885–1939
Fałsz kobiety (portret Maryla Grossmanowa
i autoportret), 1927, s.211
Deception of Woman (Maryla Grossmanowa
and Self-Portrait), 1927, p.211
Kompozycja, 1922, s.209
Composition, 1922, p.209


Wojniakowski Kazimierz, 1771–1812
Nadzieja, 1807, s.108
Hope, 1807, p.108

Wojtkiewicz Witold, 1879–1909
Fantazja, 1906, s.194
Fantaisie, 1906, p.194
Podmuchy wiosenne, 1905, s.192-193
Spring Gusts, water colour 1905, p.192-193

Wójcik Julita, ur. 1971
Tęcza, instalacja, 2012, s.299
Rainbow, installation, 2012, p.299


Wróblewski Andrzej, 1927–1957
Rozstrzelanie V, 1949, s.233
Execution V, 1949, p.233

Wyczółkowski Leon, 1852–1936
Martwa natura, 1905, s.205
Still Life, 1905, p.205
Morskie Oko z Czarnego Stawu, 1905, s.173
Morskie Oko seen from Czarny Staw, 1905,
p.173

Wyspiański Stanisław, 1869–1907
Bóg Ojciec, witraż, 1897–1902, p.182
God the Father, stained glass, 1897–1902, p.182
Chochoły, 1898–1899, s.178
Straw Covers on Rosebushes, 1898-1899, p.178
Kamierz Wielki, projekt witraża, 1900–1902,
s.182
Kazimierz the Great, design of a stained glass,
1900–1902, p.182
Widok na Kopiec Kościuszki, 1905, s.179
View of Kościuszko Mound, 1905, p.179

Zak Eugeniusz, 1884–1926
Głowa kobieca, 1923, s.218
Head of a Woman, 1923, p.218

Zaleski Marcin, 1796–1877
Wnętrze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie,
1858, s.116
Interior of the School of Fine Arts in Warsaw,
1858, p.116

Żmurko Franciszek, 1858 (9)–1910
Portret kobiety z wachlarzem i papierosem,
1891, s.149
Portrait of a Woman with a Fan and a Cigarette,
1891, p.149
Features
  • Hardcover
  • 307 pages
  • Full color glossy paper
  • 2015
  • 9.75" x 12" - 24.5cm x 31.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Coffee Table
Media > Books > Art > Art History
Media > Books > Art > Fine Art