Home > Media > Books > Religious And Prayer >

Godzinki - Album
This richly illustrated Polish language album begins a series of publications about the origin and meaning of popular prayers.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $21.95
EAN: 9788380432345

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9825062
Qty:

Description
 
This richly illustrated Polish language album begins a series of publications about the origin and meaning of popular prayers.

Describes the origin and history of development and changes of the popular "Hours". The central part of the book is the extensive explanation of the individual calls and titles of Mary used in this prayer. Not everyone is aware that behind each of the calls of this popular prayer there is a rich biblical tradition or trace of theological disputations in the Church.

This is the first such broad discussion of the "Hours in Honor of the Blessed Virgin Mary", beautifully illustrated with iconography and photographs.

Ten bogato ilustrowany album rozpoczyna serię publikacji o pochodzeniu i znaczeniu popularnych modlitw.

Opisuje pochodzenie oraz historię rozwoju i zmian popularnych „Godzinek”. Centralną część książki stanowią obszerne wyjaśnienia poszczególnych wezwań i tytułów Maryi, użytych w tej modlitwie. Nie każdy bowiem ma świadomość, że za każdym z wezwań tej popularnej modlitwy kryje się bogata biblijna tradycja lub ślad teologicznych dysput w Kościele.

Jest to pierwsze tak szerokie omówienie „Godzinek ku Czci Najświętszej Maryi Panny”, przepięknie ilustrowane ikonografią i fotografiami.

Features
  • Hardcover
  • Polish text
  • 60 pages
  • 8.25" x 11.50"
  • 2017


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Religious And Prayer
Media > Books > Music Books
Other > Religious Articles > Books, Music & More
Holiday > Easter > Books and DVD's > Customs and Traditions