Home > Media > Music > Religious > Religious Music >

Witaj Maryjo - Dawid Kush OP
Religious music sung by the popular Polish Dominican Brother, David Kusz OP.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $21.95

Quantity in Stock:4

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9813283
Qty:

Description
 
Religious music performed under the direction of Polish Dominican Brother, Dawid Kusz OP.  Singing with musical accompaniment.

Piękno naszych świątyń potrzebuje ożywiającego światła muzyki. Potrzebujemy go także my sami, w myśl słów Psalmisty: "Pieśń pochwalna oddaje mi cześć i to jest droga, na której pragnę ukazać Boskie zbawienie" (por. Ps 50, 23).

Witaj Maryjo to moja druga, po Pieśni o nadziei, płyta autorska. Pracując nad prezentowanymi na tej płycie utworami, byłem świadom iż muzyka , która ma służyć celebrowaniu liturgii, podkreślać jej tajemnicę i sakralność, powinna być zanurzona w tradycji, i czerpać z dawnych wzorców, ze skarbca muzyki zgodnej z duchem wiary. Tą muzyka jest dla mnie chorał gregoriański oraz polifonia renesansu i baroku. One właśnie były dla mnie inspiracja podczas komponowania zawartych na tej płycie utworów.

13 Selections

1. Ave Maria (3'21")
2. Kyrie (3'41")
3. Gloria (4'09")
4. Alleluja (1'39")
5. Królu niebieski (2'27")
6. Sanctus (1'35")
7. Agnus Dei (2'35")
8. Pulchra est (duet) (2'01")
9. Magnificat (4'29")
10. Pulchra est (tutti) (2'59")
11. Witaj Maryjo (2'19")
12. Kantyk (2'16")
13. Pieśń o zmartwychwstaniu Pańskim (3'23")
Features
  • Compact Disc
  • 13 Selections
  • Total Time 36:37


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Religious > Religious Music
Other > Religious Articles > Books, Music & More