Home > Media > Books > History > World War II >

The Way To Monte Cassino 1941-9144 In Photographs
A bilingual album devoted to various aspects of the life of Polish civilians in September 1939.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $69.95
ISBN: 9788362357451

Quantity in Stock:4

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9821309
Qty:

Description
 
In the post-war Poland governed by the communists, the fate of polish deportees who left the Soviet Union as soldiers under General Władysław Anders, and the memory of their outstanding military achievement with the Second Polish Corps in Italy, were belittled and pushed out of public awareness. However, despite the attempts of the official propaganda, the battle of Monte Cassino has always had a special place in the Polish memory. The image of the white and red flag flying over the ruins of the monastery, the Polish war cemetery, and the famous song celebrating the heroes of the battle are vivid symbols of the feats of the thousands of Polish soldiers from the Second Corps. The author of documentary photographs published in this volume was one of them. (…) This album is based on Ignacy Jaworowski’s story told in his own words and in the pictures he took. The photographic documentation is the primary element of the narrative, spanning the author’s life between 1941 and 1944, from Tatishchevo, where the 5th Infantry Division was formed, to the famous battle of Monte Cassino. (…) It should be noted, that the whole surviving set includes about 720 photographs digitlized from the negatives, and several dozen scanned from the prints in the author’s autobiographical album. As many as 410 of them have been selected for the present publication. Issued on the 70th anniversary of the battle, this album contains hitherto unpublished material.

A now famous song was created in Italy about this battle - the melody and two opening stanzas were written on the night May 17-18, 1944 during the memorable battle on Monte Cassino. The third stanza was added after the victorious ending of that battle. The text author is Feliks Konarski, soldier of the II Corps of the Polish Armed Forces in the West under the command of the general of the division Władysław Anders.
The melody's composer is Alfred Schutz - conductor and actor member of the Polish Soldiers Theatre, garrisoned in Campobasso under Monte Cassino. See video below.

Losy żołnierzy-zesłańców prowadzonych ze Związku Sowieckiego przezgen. Władysława Andersa i pamięć o przełomowym momencie walk toczonych przez 2.Korpus Polski we Włoszech, przez kilkadziesiąt powojennych lat, w rządzonej przez komunistów Polsce były umniejszane i spychane w zapomnienie. Mimo to bitwa pod Monte Cassino zajmuje w polskiej świadomości historycznej wyjątkowe miejsce. Biało-czerwona flaga łopocząca na ruinach klasztoru, rozciągająca się u stóp wzgórza polska nekropolia wojenna i pieśń sławiąca bohaterstwo polskich żołnierzy mają szczególny wymiar dla tysięcy uczestników walk, żołnierzy 2. Korpusu. Jednym z nich był fotograf-dokumentalista, autor prezentowanych zdjęć. Ignacy Jaworowski urodził się 15 czerwca 1898 r. w Supraślu, chociaż jego rodowe korzenie sięgają szlacheckiego zaścianka Jaworówka. Ta położona 20 km na północny Zachód od Białegostoku miejscowość jest znanym miejscem kaźni. W odwecie za poparcie Powstania Styczniowego 1863 r. wieś została doszczętnie spalona – w myśl moskalskiego rozkazu „spalić i miejsce gdzie stała zaorać". (…) Podstawę opracowania niniejszego albumu stanowią elementy narracji słowno-ikonograficznej autorstwa Ignacego Jaworowskiego. Jednak zasadniczym materiałem są dokumenty fotograficzne będące relacją z doświadczeń autora w latach 1941–1944, czyli od pobytu w Tatiszczewie, miejscu formowania 5. Dywizji Piechoty, do słynnej bitwy o klasztor na Monte Cassino. (…) Nadmienić należy, że cały zachowany zbiór składa się z około 720 zdjęć zapisanych na nośniku elektronicznym (pozyskanych z negatywów) i dodatkowo z kilkudziesięciu zdjęć zamieszczonych w albumie, ilustrującym koleje życia autora. Z tego zasobu wyselekcjonowano 410 fotografii.
Red Poppies Of Monte Cassino - Czerwone maki na Monte Cassino By Mazowsze
Features
  • Hardcover
  • 320 Pages
  • English - Polish Text
  • 2014
  • Size 8.5" x 12" - 21.5cm x 30cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > World War II
Media > Books > History > View All History Books