Home > Media > Music > Religious > Religious Music >

Rozaniec z Ojcem ze swietym Janem Pawlem II - Rosary Of The Holy Father John Paul II [r]
Rozaniec z Ojcem ze swietym Janem Pawlem II - Rosary Of The Holy Father John Paul II [r]


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $15.95

Quantity in Stock:2

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9816103
Qty:

Description
 
CD of the praying of the rosary in the style of John Paul II and led by Father Robert.

INTRODUCTION
    The Joyful Mysteries
    - The Annunciation
    - The Visitation. Elżebiety
    - Nativity of the Lord Jesus
    - The Presentation of Jesus in the Temple
    - Finding Jesus in the Temple among scholars
    MYSTERIES OF LIGHT
    - The Baptism of Jesus in the Jordan
    - The revelation of himself at the wedding in Cana of Galilee
    - The proclamation of the Kingdom of God and the call to conversion
    - The Transfiguration on Mount Tabor
    - Establish Eucharstii
    SEVERED TAJMENICE
    - Prayer of Jesus in the Garden of Olives
    - Scourging at the Pillar
    - The Crowning with Thorns
    - Carrying of the Cross
    - The Crucifixion
    GLORIOUS MYSTERIES
    - The Resurrection of Jesus
    - Ascension of Jesus
    - Pentecost
    - Assumption of the Blessed Virgin Mary
    - The Crowning of the Blessed Virgin Mary
   Song of the rosary beads....

   WSTĘP
   TAJEMNICE RADOSNE
   - Zwiastowanie
   - Nawiedzenie św. Elżebiety
   - Narodzenie Pana Jezusa
   - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
   - Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w Świątyni
   TAJEMNICE ŚWIATŁA
   - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
   - Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
   - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
   - Przemienienie na Górze Tabor
   - Ustanowienie Eucharstii
   TAJMENICE BOLESNE
   - Modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym
   - Biczowanie Pana Jezusa
   - Cierniem ukoronowanie
   - Dźwiganie krzyża
   - Ukrzyżowanie
   TAJEMNICE CHWALEBNE
   - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
   - Wniebowstąpienie Pana Jezusa
   - Zesłanie Ducha Świętego
   - Wniebowzięcie NMP
   - Ukonorowanie NMP na Królową
   POD TWOJĄ BRONĘ
   JAK PACIORKI RÓŻANICA
Features
  • Compact Disc
  • Total Time: 74:00


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Religious > Religious Music
Other > Religious Articles > Pope John Paul II Memorabilia
Other > Religious Articles > Books, Music & More