Home > Media > Books > Customs and Traditions >

Polskie instrumenty ludowe - Polish Folk Instruments
As he writes in his review of prof. Zbigniew Przerembski "The importance of folk musical instruments for the cultural tradition of our country can not be overestimated". This is the first on the Polish market for this type of work.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $49.95
ISBN: 9788328702165

Quantity in Stock:5

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9822131
Qty:

Description
 
As he writes in his review of prof. Zbigniew Przerembski "The importance of folk musical instruments for the cultural tradition of our country can not be overestimated". This is the first on the Polish market for this type of work.

In addition to the general history of folk instruments the author presents a group idiofonów, membranophones, chordophones and aerophones. For the average reader, this division resulting from the method of stimulating and construction of the instrument sounds pretty mysterious, but you'll find here descriptions and photos, among others, rattles, harp, harmony (it idiophones), drums (membranophones), devilish violin, dulcimer (a Chordophone) and fifes, bagpipes Wielkopolska, goats wedding, clarinets, cornets, trombones and French horn (that Aerophone). Some of these instruments are currently used in classical music or jazz.

An important and interesting phenomenon Polish folklore are folk bands whose compositions vary greatly and are connected with Polish ethnographic regions. This topic is devoted a separate chapter of the book.

The publication is richly illustrated, in the vast majority of iconography derived from the Museum of Folk Musical Instruments in Szydłowiec.
Polish Language Text Only


Jak pisze w recenzji prof. Zbigniew Przerembski „ Znaczenie ludowych instrumentów muzycznych dla tradycji kulturowej naszego kraju trudno przecenić”. Praca jest tym cenniejsza, że stanowi kompendium wiedzy na ten temat , zebranej przez znakomitego fachowca tematu. Jest to poza tym pierwsza na polskim rynku tego typu praca, do tej pory ukazywały się tylko wyrywkowe opracowania konkretnych instrumentów.

Poza ogólną historią instrumentów ludowych autorka prezentuje grupy idiofonów, membranofonów, chordofonów i aerofonów. Dla przeciętnego czytelnika podział ten wynikający ze sposobu pobudzania i konstrukcji instrumentu brzmi dość tajemniczo, ale znajdziemy tu opisy i zdjęcia m.in. kołatek, drumli, harmonii ( to idiofony), bębnów (membranofony), skrzypiec diabelskich, cymbałów (to chordofony), oraz piszczałek, dud wielkopolskich, kozłów weselnych, klarnetów, kornetów, puzonów i waltorni (to aerofony). Niektóre z tych instrumentów obecnie są wykorzystywane w muzyce klasycznej czy jazzowej.

Ważnym i ciekawym zjawiskiem polskiego folkloru są kapele ludowe, których składy różnią się znacznie i związane są z regionami etnograficznym Polski. Temu tematowi poświęcony jest odrębny rozdział książki .

Publikacja jest bogato ilustrowana , w zdecydowanej większości ikonografia pochodzi ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Features
  • Hardcover
  • 320 pages
  • Polish Language Text Only
  • Full color photos and illustrations
  • Size - 8" x 8" - 20.5cm x 20.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Customs and Traditions
Media > Books > Art > Folk Art