Home > Media > Books > Customs and Traditions >

Polska wielu kultur i religii - Poland's Many Cultures And Religions
Another book from the well-known and acclaimed series "saved from oblivion" is a richly illustrated history of co-existence of national and ethnic minorities in Poland, among others: Belarusians, Russians, Lemkos, Lithuanians, Karaites, Roma, Tatars, Arme


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $59.95
ISBN: 9788377584750

Quantity in Stock:4

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9822129
Qty:

Description
 
Another book from the well-known and acclaimed series "saved from oblivion" is a richly illustrated history of co-existence of national and ethnic minorities in Poland, among others: Belarusians, Russians, Lemkos, Lithuanians, Karaites, Roma, Tatars, Armenians, Jews, and evangelicals. The publication, which every chapter will be devoted to other minorities, was presented a short history of ethnic groups with prominent representatives deserved for Polish culture. The most extensive part of the book is the cultural heritage of the various minority groups, including religion, yearly rituals and family, cookery, which determine the specificity and autonomy.
Basic text books complement thematic dictionary of expressions, proverbs and sayings.
The advantage publications are unique contemporary and archival photographs and drawings. Polish Language Only.


Kolejna książka ze znanej i cenionej serii "Ocalić od zapomnienia" to bogato ilustrowana historia współistnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, między innymi: Białorusinów, Rosjan, Łemków, Litwinów, Karaimów, Romów, Tatarów, Ormian, Żydów, neounitów i ewangelików. W publikacji, której każdy rozdział będzie poświęcony innej mniejszości, została zaprezentowana krótka historia grup etnicznych wraz z wybitnymi przedstawicielami zasłużonymi dla kultury polskiej. Najobszerniejszą część książki stanowi dziedzictwo kulturowe poszczególnych mniejszości, w tym religia, obrzędowość doroczna i rodzinna, sztuka kulinarna, które decydują o ich specyfice i odrębności.
Podstawowy tekst książki uzupełniają słownik wyrażeń tematycznych, przysłowia i porzekadła.
Atutem publikacji są unikatowe współczesne i archiwalne fotografie oraz rysunki.
Features
  • Hardcover 408 pages
  • Polish Language Text
  • Full color photos and illustrations
  • Size - 8" x 8" - 20.5cm x 20.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Customs and Traditions