Home > Media > Music > Religious > Religious Music >

Old Orthodox Music From Tsarist Times - Stare Piesni Cerkiewne 3CD Set
72 Old Orthodox songs from the reigns of the Tsars include the most complete selection of Orthodox liturgical music.
Here we find both Diakrny, Hymns and Vespers, the Holy Liturgy in two parts, the Annunciation and the Dormition of the Virgin Mary


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $29.95
EAN: 5901549899962

Quantity in Stock: (Out of Stock)

Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9816094
Qty:

Description
 
72 Old Orthodox songs from the reigns of the Tsars include the most complete selection of Orthodox liturgical music.
Here we find both Diakrny, Hymns and Vespers, the Holy Liturgy in two parts, the Annunciation and the Dormition of the Virgin Mary, Christmas as well as songs for Lent and Holy Week, Paschal songs and bonus recordings such as Ave Maria.

Tracks come from the first sound recordings beginning of the twentieth century, the nature and tradition come from the reign of the Tsar from the pre-revolutionary period. Listening to these more than seventy works we hear how the songs were sung and the richness of the Orthodox musical heritage.

Among the performers are eminent choirs from Kiev, Karpov, Juchowa, ..., and also soloists: A.Zdzichowski, K.Rozow,
Kurzyjamski M., A. Wierbicki ... .
Archival Recordings Remastered.

CD1
Diakrny, Hymny i Nieszpory:
1. Mnogoletije – K. Rozow
2. Hymn 1812 r.
3. Mnogoletije wigilijne – A. Zdzichowski
4. Boże caria chrani
5. Błażen muż
6. Swietie tichij
7. Nynie otpuszczajeszy – M. Kurżyjamski
8. Nynie otpuszczajeszy – F. Chaliapin
9. Bogorodice Diewo radujsia
10. Mała doksologia
11. Maloje sławosłowije
12. Chwalitie imie Gospodnie
13. Woskriesienije Christowo widiewsze
14. Gospodi pomiłuj (75 razy) – A. Zdzichowski
15. Magnificat Chór Kijowski
16. Magnificat Zdzichowski
17. Mnogoletije – A. Wierbicki
Liturgia Święta cz.1:
18. Wejście biskupa
19. Czytanie listu św. Apostoła Pawła do Galatów
20. Litania żarliwa - K. Rozow
21. Gospodi pomiłuj carskie
22. Kanon Eucharystyczny Milost mira
23. Kanon eucharystyczny z Liturgii Bazylego Wielkiego
24. Tiebie pojem – S. Rachmaninowa
25. Tiebie pojem – A. Archangelskiego
26. I wsiech i wsia – A. Zdzichowski
27. Otche nasz – G. Sarti

CD2
Liturgia Święta cz.2:
1. Otcze nasz (Diegtiarion)
2. Cariu Niebiesnyj
3. Wospojtie Bogu
4. Wozwiedoch cz.1
5. Mnogoletije - A. Zdzichowski
Zwiastowanie i Zaśnięcie NMP:
6. Archangielskij głas
7. Kondaktion Zwiastowania
8. Kondaktion Wniebowzięcia
9. Kondaktion Wniebowzięcia chór Wasilieva
10. Kondaktion Wniebowzięcia chór Juchowa
11. Zadostojnik
Boże Narodzenie:
12. Jako z nami Bog – Chór Turowierowa
13. S nami Bog – Chór Karpowa
14. S nami Bog - Kastalski
15. Sława wyższych Bogu (mała doksologia)
16. Mała doksologia - Chór Karpowa
17. Bog Gospod’i (troparion Bożego Narodzenia)
18. Irmosy Bożego Narodzenia
19. Zadostojnik - Chór Karpowa
20. Zadostojnik - Chór Juchowa
Bonus Track:
21. Kołysanka Michaiłowa z op. „Jocelyn”
22. Spotkanie Pana Młodego

CD3
Wielki Post i Wielki Tydzień:
1. Pokajanija
2. Kanon św. Andrzeja z Krety
3. Da isprawitsia v. 1 – P. Turczaninowa
4. Da isprawitsia v. 2 – P. Turczaninowa
5. Da isprawitsia v. 3 – P. Turczaninowa
6. Kto Bog Wielij
7. Anatema cz.1
8. Anatema cz.2
9. Gospodi spasi – Kriestu Twojemu
10. Stichira Wielkiego Piątku
11. Hymn Wielkiej Soboty - Woskriesni Boże
Pascha:
12. Da woskriesniet Bog (na procesji)
13. Christos woskriesie i Angieł wopijasze
14. Woskriesienija dień
15. Chrystos woskriesie Czajkowskiego
16. Da woskresniet Bog
17. Stichiry paschalne
18. Irmosy Paschy
19. Nynie wsia
20. Angiel wopijasze chór Juchowa (p. Czesnokow)
21. Angiel wopijasze (D. Bortniański)
22. Angiel wopijasze - A.Nieżdanowa (P. Czesnokow)
Bonus Track:
23. Ave Maria (Bach – Gounod) – M. Michajłowa


Stare  Pieśni Cerkiewne z okresu panowania caratu -to  trzypłytowy album zawierający doskonały
i prawie kompletny wybór pieśni cerkiewnego okresu liturgicznego.
Znajdujemy tu zarówno Diakrny, Hymny i Nieszpory,Liturgię Świetą w dwóch częściach,
Zwiastowanie i Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny,Boże Narodzenie, Pieśni na Wielki Post i Wielki Tydzień,
utwory Paschalne, a także nagrania bonusowe takie jak Ave Maria, ... .
Utwory pochodzą z pierwszych zapisów dźwiękowych początku XX w. Piesni charakterem i tradycją wywyodzą się
z okresu panowania caratu -okresu przedrewolucyjnego. Słuchając tych ponad osiemdziesięciu utworów możemy
zapoznać się w jaki sposób były śpiewane utwory cerkiewne i usłyszeć jaki dorobek muzyczny
Kościoła Prwaosławnego przetrwał do naszych czasów.
Wśród wykonawców są tak znamienite chóry jak:Kijowski,Karpowa,Juchowa,..., a także soliści:A.Zdzichowski, K.Rozow,
M. Kurzyjamski, A. Wierbicki,... .
Nagrania archiwalne remasterowane w procesie odszumiania.Została dokonana, w miarę mozliwości jakości materiału źródłowego,
korekcja trzasków wydobywajca nową jakość dzwięku.
Features
  • 3 CD Set
  • CD 1
  • Total Time: 78:00
  • CD 2
  • Total Time: 59:00
  • CD 3
  • Total Time: 57:00


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Religious > Religious Music
Other > Religious Articles > Books, Music & More