Home > Media > Music > Folk, Regional > Polish Folk Music Series From Polonia Records >

Polish Folk Music Volume 45 - Zespol Bogdanki
The folklore group "Izerskie Bogdanki", led by Mrs. Józefa Tomczuk, was founded in 1985. The band's stage debut took place on January 21, 1986 at the "New Year's Meeting of Pensioners and Pensioners, Grandma and Grandpa's Day".


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $24.95
EAN: 5904542687451

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828761
Qty:

Description
 
The folklore group "Izerskie Bogdanki", led by Mrs. Józefa Tomczuk, was founded in 1985. The band's stage debut took place on January 21, 1986 at the "New Year's Meeting of Pensioners and Pensioners, Grandma and Grandpa's Day".

Initially, "Izerskie Bogdanki" performed at all academies organized by Kombatants and the authorities of the city of Mirsk.

For 13 years the band played and sang for the patients of the Spa House in Świeradów. Thanks to these performances and the funds raised for them, the band visited more important historical places and sanctuaries in Poland.

From the beginning of its existence, the group "Izerskie Bogdanki" took part in the Provincial Review of Folk Groups in Cieplice, each of their performances was classified in the top three laureates.

Continuously for twenty-five years, the "Izerskie Bogdanki" ensemble has graced all the events taking place in our commune with its performances. In addition, all this time, it represents and thus promotes the Mirsk commune at all kinds of competitions, festivals, reviews of folk groups at the commune, poviat, provincial and even national level, often taking leading places there.

Among the many successes achieved by "Izerskie Bogdanki" one should mention, among others: participation in the National Review of Folk Artists "Babie Lato" - Bydgoszcz 1990, participation in the competition of Traditional Folk Dance - Rzeszów 1995, where the ensemble received the 1st distinction. In the summer of 1998, the team recorded its peak achievement. He received a distinction at the XXXII National Festival of Bands and Singers in Kazimierz on the Vistula. The laureate at this Festival was also Mr. Józef Zając, a violinist who plays in the band.

The team consists mainly of retirees and pensioners, residents of the Mirsk Commune, because the idea behind the creation of "Izerskie Bogdanki" was to manage the free time of people who, after many years of hard work, went on a well-deserved rest. And it is so today; interests, willingness to integrate and free time joined the members of the "Bogdanki" team who, apart from cultivating their passion, which is singing, contribute to the culture and tradition, thus promoting our commune.
Selections:
1. Niedaleko od granicy
2 . Strzelilbym wysoko
3. Na jagody
4. Tutal, tutaj sa dziewczyny
5 . Mazury
6. Zachodzi sloneczko
7. Czerwone jagody
8. Lata moje
9. Narzekaja chlopy
10. W moim o groddzie
11. Pan Gajowy
12. Kwiatek Czerwony
13. Stala Andzia
14. Furmani
15. Kluski
16. Stoje w ogrodzie
17. Marysiu buzi daj
18. Tam za gora
19. Maryja, Maryja
20. Polska dziewczyna
21. Jakie zycie jest pieknie
22. Hej, hej kawalerowie
23. Szla dziewczyna
24. Samotny lesny kwiat
25. Uroda, uroda

Zespół folklorystyczny „Izerskie Bogdanki”, kierowany przez panią Józefę Tomczuk założony został w 1985 roku. Debiut sceniczny zespołu miał miejsce 21.01.1986 r. na „Spotkaniu Noworocznym Emerytów i Rencistów, Dzień Babci i Dziadka”.

Początkowo „Izerskie Bogdanki” występowały na wszystkich akademiach organizowanych przez Kombatantów i władze miasta Mirsk.

Przez 13 lat zespół grał i śpiewał dla kuracjuszy świeradowskiego Domu Zdrojowego. Dzięki tym występom i zebranym za nie funduszom zespół zwiedził ważniejsze miejsca historyczne i sanktuaria w Polsce.

Od początku swego istnienia zespół „Izerskie Bogdanki” brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Cieplicach, każdy ich występ klasyfikowany był w pierwszej trójce laureatów.

Nieprzerwanie od dwudziestu pięciu lat zespół „Izerskie Bogdanki” uświetnia swoimi występami wszystkie odbywające się w naszej gminie imprezy. Oprócz tego przez cały ten czas reprezentuje i tym samym promuje gminę Mirsk na wszelkiego rodzaju konkursach, festiwalach, przeglądach zespołów ludowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim, zajmując na nich często czołowe miejsca.

Spośród wielu sukcesów jakie odniosły „Izerskie Bogdanki” należy wymienić m. in.: udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórców Ludowych „Babie lato” – Bydgoszcz 1990 r., udział w konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego – Rzeszów 1995 r., gdzie zespół otrzymał I wyróżnienie. Latem 1998 r. zespół odnotował swoje szczytowe osiągnięcie. Na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą otrzymał wyróżnienie. Laureatem na tym też Festiwalu został pan Józef Zając, skrzypek grający w kapeli.

Zespól składa się głównie z emerytów i rencistów, mieszkańców Gminy Mirsk ponieważ ideą powstania „Izerskich Bogdanek” było zagospodarowanie wolnego czasu ludzi, którzy po wielu latach ciężkiej pracy przeszli na zasłużony odpoczynek. I tak jest do dziś; zainteresowania, chęć integracji i wolny czas, połączyły członków zespołu „Bogdanki”, którzy oprócz pielęgnowania swej pasji, jaką jest śpiew, współtworzą kulturę i tradycję, tym samym promują naszą gminę.
Zespol Bogdanki
Features
  • Total time 70:28
    Recorded in Rybnica
    April 2014


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Folk, Regional > Polish Folk Music Series From Polonia Records
Media > Music > Folk, Regional > View All Folk Regional