Home > Media > Music > Folk, Regional > Polish Folk Music Series From Polonia Records >

Polish Folk Music Volume 45 - Zespol Bogdanki
The folklore group "Izerskie Bogdanki", led by Mrs. Józefa Tomczuk, was founded in 1985. The band's stage debut took place on January 21, 1986 at the "New Year's Meeting of Pensioners and Pensioners, Grandma and Grandpa's Day".


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $24.95
EAN: 5904542687451

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9828761
Qty:

Description
 
The folklore group "Izerskie Bogdanki", led by Mrs. J贸zefa Tomczuk, was founded in 1985. The band's stage debut took place on January 21, 1986 at the "New Year's Meeting of Pensioners and Pensioners, Grandma and Grandpa's Day".

Initially, "Izerskie Bogdanki" performed at all academies organized by Kombatants and the authorities of the city of Mirsk.

For 13 years the band played and sang for the patients of the Spa House in Świerad贸w. Thanks to these performances and the funds raised for them, the band visited more important historical places and sanctuaries in Poland.

From the beginning of its existence, the group "Izerskie Bogdanki" took part in the Provincial Review of Folk Groups in Cieplice, each of their performances was classified in the top three laureates.

Continuously for twenty-five years, the "Izerskie Bogdanki" ensemble has graced all the events taking place in our commune with its performances. In addition, all this time, it represents and thus promotes the Mirsk commune at all kinds of competitions, festivals, reviews of folk groups at the commune, poviat, provincial and even national level, often taking leading places there.

Among the many successes achieved by "Izerskie Bogdanki" one should mention, among others: participation in the National Review of Folk Artists "Babie Lato" - Bydgoszcz 1990, participation in the competition of Traditional Folk Dance - Rzesz贸w 1995, where the ensemble received the 1st distinction. In the summer of 1998, the team recorded its peak achievement. He received a distinction at the XXXII National Festival of Bands and Singers in Kazimierz on the Vistula. The laureate at this Festival was also Mr. J贸zef Zając, a violinist who plays in the band.

The team consists mainly of retirees and pensioners, residents of the Mirsk Commune, because the idea behind the creation of "Izerskie Bogdanki" was to manage the free time of people who, after many years of hard work, went on a well-deserved rest. And it is so today; interests, willingness to integrate and free time joined the members of the "Bogdanki" team who, apart from cultivating their passion, which is singing, contribute to the culture and tradition, thus promoting our commune.
Selections:
1. Niedaleko od granicy
2 . Strzelilbym wysoko
3. Na jagody
4. Tutal, tutaj sa dziewczyny
5 . Mazury
6. Zachodzi sloneczko
7. Czerwone jagody
8. Lata moje
9. Narzekaja chlopy
10. W moim o groddzie
11. Pan Gajowy
12. Kwiatek Czerwony
13. Stala Andzia
14. Furmani
15. Kluski
16. Stoje w ogrodzie
17. Marysiu buzi daj
18. Tam za gora
19. Maryja, Maryja
20. Polska dziewczyna
21. Jakie zycie jest pieknie
22. Hej, hej kawalerowie
23. Szla dziewczyna
24. Samotny lesny kwiat
25. Uroda, uroda

Zesp贸ł folklorystyczny 鈥濱zerskie Bogdanki鈥, kierowany przez panią J贸zefę Tomczuk założony został w 1985 roku. Debiut sceniczny zespołu miał miejsce 21.01.1986 r. na 鈥濻potkaniu Noworocznym Emeryt贸w i Rencist贸w, Dzień Babci i Dziadka鈥.

Początkowo 鈥濱zerskie Bogdanki鈥 występowały na wszystkich akademiach organizowanych przez Kombatant贸w i władze miasta Mirsk.

Przez 13 lat zesp贸ł grał i śpiewał dla kuracjuszy świeradowskiego Domu Zdrojowego. Dzięki tym występom i zebranym za nie funduszom zesp贸ł zwiedził ważniejsze miejsca historyczne i sanktuaria w Polsce.

Od początku swego istnienia zesp贸ł 鈥濱zerskie Bogdanki鈥 brał udział w Wojew贸dzkim Przeglądzie Zespoł贸w Folklorystycznych w Cieplicach, każdy ich występ klasyfikowany był w pierwszej tr贸jce laureat贸w.

Nieprzerwanie od dwudziestu pięciu lat zesp贸ł 鈥濱zerskie Bogdanki鈥 uświetnia swoimi występami wszystkie odbywające się w naszej gminie imprezy. Opr贸cz tego przez cały ten czas reprezentuje i tym samym promuje gminę Mirsk na wszelkiego rodzaju konkursach, festiwalach, przeglądach zespoł贸w ludowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojew贸dzkim a nawet og贸lnopolskim, zajmując na nich często czołowe miejsca.

Spośr贸d wielu sukces贸w jakie odniosły 鈥濱zerskie Bogdanki鈥 należy wymienić m. in.: udział w Og贸lnopolskim Przeglądzie Tw贸rc贸w Ludowych 鈥濨abie lato鈥 鈥 Bydgoszcz 1990 r., udział w konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego 鈥 Rzesz贸w 1995 r., gdzie zesp贸ł otrzymał I wyr贸żnienie. Latem 1998 r. zesp贸ł odnotował swoje szczytowe osiągnięcie. Na XXXII Og贸lnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewak贸w w Kazimierzu nad Wisłą otrzymał wyr贸żnienie. Laureatem na tym też Festiwalu został pan J贸zef Zając, skrzypek grający w kapeli.

Zesp贸l składa się gł贸wnie z emeryt贸w i rencist贸w, mieszkańc贸w Gminy Mirsk ponieważ ideą powstania 鈥濱zerskich Bogdanek鈥 było zagospodarowanie wolnego czasu ludzi, kt贸rzy po wielu latach ciężkiej pracy przeszli na zasłużony odpoczynek. I tak jest do dziś; zainteresowania, chęć integracji i wolny czas, połączyły członk贸w zespołu 鈥濨ogdanki鈥, kt贸rzy opr贸cz pielęgnowania swej pasji, jaką jest śpiew, wsp贸łtworzą kulturę i tradycję, tym samym promują naszą gminę.
Zespol Bogdanki
Features
  • Total time 70:28
    Recorded in Rybnica
    April 2014


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Folk, Regional > Polish Folk Music Series From Polonia Records
Media > Music > Folk, Regional > View All Folk Regional