Home > Media > Music > Religious > Religious Music >

Orthodox Church Music - Oktoich Choir - Akathistos / St. Liturgy - 2CD
The first disc contains the Holy Divine Liturgy. John Chrysostom - Archbishop of Constantinople, while the second disc contains the Aktyst Annunciation of the Holy Mother of God church. Roman Melodist.  The Oktioch Choir is from St Cyril and Methodius par


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $24.95
EAN: 5907577109523

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9815919
Qty:

Description
 
The first disc contains the Holy Divine Liturgy. John Chrysostom - Archbishop of Constantinople, while the second disc contains the Aktyst Annunciation of the Holy Mother of God church. Roman Melodist.  The Oktioch Choir is from St Cyril and Methodius parish in Wroclaw, Poland.

Na pierwszej płycie znajduje się Święta Liturgia Św. Jana Chryzostoma - Arcybiskupa Konstantynopola, natomiast na drugiej płycie zapisany jest Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Św. Romana Melodosa.

Chór Parafii jest kontynuacją pierwszego kwintetu, śpiewającego na nabożeństwach od 1973 r. Teraz jest to grupa 10 młodych parafian na co dzień związana z Parafią, a częściowo także z chórem Oktoich,  którzy służą talentem i czerpią radość ze wspólnego śpiewu - nie pretendując do poziomu zawodowej wokalistyki, lecz w pokorze przynosząc Dar modlitwy, w Nadniebiański Ołtarz. Chórem podczas nabożeństw dyryguje Pan dr Piotr Kuropka.

Chór męski "Oktoich" powstał we wrześniu 1991 r. i był pierwszym męskim chórem działającym przy cerkwi, jednocześnie wykonującym  szereg koncertów. Od 1999 r. jest także chórem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego uświetniającym uroczystości
patriotyczne i wojskowe. Laureat i uczestnik festiwali oraz konkursów w Kraju i Zagranicą. Chór nagrał 10 pozycji fonograficznych i kilka programów telewizyjnych . Zespół został nagrodzony ogólnopolską Nagrodą im. Św. Brata Alberta, a także odznaczeniami Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Obrony Narodowej. Chór stanowi niekwestionowaną wizytówkę  Wrocławia i Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma Arcybiskupa Nowego Rzymu - Konstantynopola Celebransi: Ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski  Ks. Protodiakon Grzegorz Cebulski Chór mieszany cerkwi św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Soprany: Barbara Jastrząb, Beata Majewska, Marzena Semeniuk, Alty: Anna Cebulska, Magdalena Iwaszkiewicz, Neonila Kuropka Tenory: Piotr Kuropka, śp. Paweł Styrczula Basy: Przemysław Jastrząb, Jan Kramarek Realizator nagrania: dr inż. Maurycy Kim (Politechnika Wrocławska) Nagrania dokonano 06 - 08.04.2002 r.

Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy  wg. Św. Romana Melodosa  (V w.) Celebrans: ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski
Oktoich -Chór męski przy cerkwi św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego we Wrocławiu.
Tenory I: śp. Paweł Styrczula, Piotr Kuropka
Tenory II: Tadeusz Nesterowicz, Lucjan Wysłucha
Barytony: Piotr Karpeta, Marek Zborowski
Basy: Jan Kramarek, Jan Podemski, Stefan Wierzbicki
Realizator nagrania: inż. Stanisław Kołodziej ( Polskie Radio Wrocław ) i Paweł Styrczula.
Nagrań dokonano 22-26.11.1993

Św. Jan Chryzostom dokonał Dzieła, aby w jego zewnętrznym przepychu i pięknie uczynić ikonę wspaniałej Liturgii w niebiosach. W roku 612 posługę w świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu sprawowało 80 kapłanów, 150 diakonów, 40 diakonis, 70 subdiakonów, 160 lektorów, 25 śpiewaków i 100 odźwiernych.  Liczby te mogą dać pewne wyobrażenie o wspaniałości nabożeństwa. Do dziś, w całym Kościele Prawosławnym na świecie, Liturgia św. Jana Chryzostoma jest sprawowana w niezmienionej formie od IV w. - codziennie, oprócz powszednich dni Wielkiego Postu. Celem nagrania św. Liturgii, jest chęć przybliżenia jej tym, którzy z racji na barierę językową,  a czasami nawet uprzedzenia nie mieli okazji "dotknąć" liturgicznej  rzeczywistości  Kościoła pierwszych wieków.  Z racji na Misterium i święte czynności towarzyszące podczas Liturgii, opuszczono w nagraniu słowa  Ustanowienia Eucharystii, jak i czytania  św. Ewangelii i Lekcji Apostolskiej.

Św. Roman Melodos - diakon, urodził się w miejscowości Emess (dzisiaj Homs) w Syrii za panowania cesarza Anastazego I. Uważany jest za jednego z największych i najbardziej oryginalnych bizantyjskich twórców hymnów. Poświęcił się na służbę Bogu i trudził się w Bejrucie przy Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie, za cesarza Anastazego (492-518), przeniósł się do Konstantynopola, gdzie w cerkwi św. Sofii - Mądrości Bożej pełnił funkcję zakrystiana. "Nie znając Pisma był mędrcem znakomitszym od wielu uczonych".  Widząc jego pracę patriarcha Eutymiusz postawił go na równi z chórzystami. Zmarł około 556 r. Pozostawił po sobie kilkaset hymnów poświęconych, Matce Bożej, świętym i świętom. Swym kunsztem przewyższa wszystkich pieśniarzy greckich. Uważany jest za wielkiego poetę religijnego i patrona śpiewu cerkiewnego. Jednym z jego najwybitniejszych dzieł jest niniejszy Akatyst. Kościół Prawosławny zna kilkaset akatystów - czyli nabożeństw wotywnych, a każda lokalna Wspólnota dostosowuje do nich rodzimą melodię i dodatkowe oficjum modlitewne.

Parafia Prawosławna Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu jest jedną z 42 parafii Diecezji wrocławsko- szczecińskiej. W drugiej połowie lat 60-tych pojawiła się idea zorganizowania parafii, w której językiem liturgicznym miał być język polski. Prekursorem utworzenia takiej parafii był ówczesny biskup wrocławsko-szczeciński, Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). Idea ta, była  nawiązaniem do prób międzywojennych, ale zdecydowanie nie była inspiracją "poza kościelną" - a pastoralną potrzebą istnienia takiej placówki, wobec "asymilacji" wyznaniowej wielu prawosławnych  małżeństw mieszanych, a także pokaźną grupą emigrantów-Greków, nie rozumiejących cerkiewno - słowiańskiego języka.
Features
  • 2 Compact Discs
  • Total time:
  • CD 1 - 74:53
  • CD 2 - 57:00


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Religious > Religious Music
Other > Religious Articles > Books, Music & More