Home > Media > Books > Genealogy and Heritage >

Kashubian Pathways - Kaszubskie Stegny
This brochure is designed to acquaint readers with the Kashubian region: the history, language, culture and cuisine. Full color brochure in English includes a map of region which list the major towns.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $29.95
ISBN: 9788365826343

Quantity in Stock:2

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9827090
Qty:

Description
 
The album documents the artistic activity of Jan Miśek, which focuses on Pomerania, and in particular the Kashubian region. "Kashubian Stegny" is a peculiar artistic document, a visual and literary presentation of the complex, often very difficult fate of the Kashubian community.

One of the goals of Miśka's many years of artistic activity is to preserve the memory of people and places, which inevitably blurs time. The objects, photos and documents that he uses at work serve to strengthen the expression and authenticity of the message. Includes black and white historical photos.
Text is in Polish and English.

JAN MISIEK - was born in 1949 in Słupsk. He studied at the Faculty of Painting at the State College of Fine Arts in Gdańsk, he obtained a diploma in the studio of prof. Władysław Jackiewicz in 1975. The artist practices painting, collage and book graphics. He has had over 60 individual exhibitions, including in Poland, the Netherlands, Germany, Italy and Lithuania. He took part in numerous group exhibitions, including in France, Germany, Spain.
Album dokumentuje działalność artystyczną Jana Miśka, która dotyczy Pomorza, a w szczególności Kaszubszczyzny. „Kaszubskie stegny” są swoistym artystycznym dokumentem, plastyczno-literacką prezentacją złożonych, często bardzo trudnych losów społeczności Kaszubów.

Tematyka kaszubska w wielu pracach Jana Miśka pojawia się niejako samorzutnie, po części poprzez związki rodzinne, ale głównie z długoletnia współpracą ze środowiskami kaszubskimi w redakcji miesięcznika „Pomerania” oraz podczas pracy przy licznych publikacjach, które projektował dla Zrzeszenia Kaszubskiego i Instytutu Kaszubskiego

„Kaszubskie stegny” są swoistym artystycznym dokumentem, plastyczno-literacką prezentacją złożonych, często bardzo trudnych losów społeczności Kaszubów. Jan Misiek przedstawia ten temat w planie zarówno indywidualnym, jak i na przykładach bardziej ogólnych. Jednym z celów wieloletniej działalności artystycznej Miśka jest utrwalanie pamięci o osobach i miejscach, która czas nieubłaganie zaciera. Przedmioty, zdjęcia, dokumenty, którymi posługuje się w pracy służą wzmocnieniu ekspresji i autentyzmu przekazu.

JAN MISIEK - urodził się w 1949 roku w Słupsku. Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w pracowni prof. Władysława Jackiewicza w 1975. Artysta uprawia malarstwo, collage i grafikę książkową. Miał ponad 60 wystaw indywidualnych, m.in. w Polsce, Holandii, Niemczech, Włoszech, na Litwie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii.

Features
  • Hardcover
  • 127 pages
  • 2019
  • Size 9.25" x 12"

Accessories for this product...
Polish Folk Music Volume 17 - Kashubian Christmas Carols - Koledy - Zespol Krebane - Kaszub Polish Folk Music Volume 24 - Kashubian Folk Music - Zespol Gochy - Kaszub Kashub Couple From Gdansk Traditional Polish Doll - Para Kaszubska Gdanska
Our Price: $24.95

Add
Our Price: $24.95

Add
Our Price: $59.95

Add
From the Kashub region of northwestern Poland, Zespol Krabane has 23 singers and 7 musicians. Here they present a selection of Christmas carols and pastorals. Recorded at Polish Radio Gdansk on November 14, 1998. Polish language illustrated booklet with t This 20 member ensemble (7 musicians, 13 singers) is from the town of Lipnica in the southern part of Kashubian Poland. They have been performing since 1986 and recorded this CD at Polish Radio Gdansk in May 1999. Polish language leaflet enclosed detailin Kashub Couple From Gdansk - Para Kaszubska Gdanska


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Genealogy and Heritage
Media > Genealogy
Media > Books > History > General