Home > Media > Books > Art > Fine Art >

Drohobycz In The Work Of Feliks Lachowicz
This book contains reproductions of some of the most original works by Feliks Lachowicz, a native of Drohobycz. The watercolour cycles "Urycz In Legends" and "The History of the town of Drohobycz", as well as the watercolours and drawings from the series


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $54.00
ISBN: 9788375760422

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9816928
Qty:

Description
 
This book contains reproductions of some of the most original works by Feliks Lachowicz, a native of Drohobycz. The watercolour cycles "Urycz In Legends" and "The History of the town of Drohobycz", as well as the watercolours and drawings from the series "Drohobycz monuments", are a testimony in words and painting to the artist's bond with his home town and its genius loci.  These very special visions of the town, inspired to a degree by early illumination art - chronicles, codices and missals - are colourful illustrations of its history, culture, legends and most prominent figures from the earliest times until 1939.
This publication is dedicated to all those from whom the Eastern Borderlands of the former Republic of Poland, including the Drohobycz region and the town itself, are part of their memories, life and identity.  It will certainly also interest others with an interest in Poland's history, culture and art.  Polish language with a small English summary.
Album zawiera oryginalne w formie dzieła drohobyczanina Feliksa Lachowicza. Prezentowane cykle akwarel pt. Urycz w legendach, Historia miasta Drohobycza – Ojczyźnie na chwałę, Mieszczaństwu Drohobyckiemu na otuchę oraz akwarele i rysunki z serii Zabytki Drohobycza to słowno-malarski zapis związku Lachowicza z Drohobyczem i jego genius loci, niezwykłe wizje miasta, po części inspirowane starą sztuka iluminatorską – kronikami, kodeksami, mszałami – ilustrujące jego historię i kulturę od czasów najdawniejszych po rok 1939. Zamieszczone w albumie teksty przybliżają czytelnikom biografię Feliksa Lachowicza oraz specyfikę jego twórczości, ukazują także starania entuzjastów drohobyckiego artysty podjęte w celu publikacji zachowanej po nim spuścizny.
Features
  • Hardcover
  • 231 pages
  • Full color
  • Polish Text with a small English summary
  • Size 8.5" x 11.25" - 21.5cm x 28.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Art > Fine Art
Media > Books > Coffee Table
Media > Books > Art > View All Art Books