Home > Media > Books > Folklore and Legends >

A Long Time Ago In Poland - Dawno Temu W Polsce - A Collection Of Polish Legends
A beautifully and subtly illustrated book that is an attempt to disseminate a particular Polish cultural heritage, which is Polish folklore contained in native legends.


 
Alternative Views:


Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $29.95
ISBN: 9788365602046

Quantity in Stock: (Out of Stock)

Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9827925
Qty:

Description
 
A beautifully and subtly illustrated book that is an attempt to disseminate a particular Polish cultural heritage, which is Polish folklore contained in native legends. Due to the fact that it is a bilingual edition (Polish and English), both versions are characterized by a very high culture of words, and the translation perfectly reflects not only the content, but also the character of the story. It has a chance to reach Polish children, children of Polish emigrants, but also through them to their peers in English-speaking countries. Importantly, the legends are not presented here in a random variant, but in one that will allow the young reader to get to know their country of origin more closely, therefore they are supplemented with the necessary information that specifically locate, explain what the places in the history of Poland are and thus make stories understandable also outside the Polish cultural context.
Legends:
1. The Wawel Dragon
2. Wars And Sawa
3 .The Golden Duck
4. The Sleeping Knights
5. The Raven King
Pięknie i subtelnie ilustrowana książka będąca próbą upowszechnienia szczególnego polskiego dziedzictwa kulturowego, jakim jest polski folklor zawarty w rodzimych legendach. Ze względu na fakt, iż jest to wydanie dwujęzyczne (język polski i angielski), zresztą obie wersje cechuje bardzo wysoka kultura słowa, a tłumaczenie oddaje znakomicie nie tylko treść, ale i charakter opowieści, ma szansę trafić tak do dzieci polskich, dzieci polskich emigrantów, ale także za ich pośrednictwem do ich rówieśników w krajach angielskojęzycznych. Co istotne, legendy nie są tu przekazywane w przypadkowym wariancie, ale w takim, który umożliwi młodemu czytelnikowi zapoznać się bliżej z krajem ich pochodzenia, zatem są uzupełnione niezbędnymi informacjami, które konkretnie umiejscawiają, wyjaśniają czym są dane miejsca w historii Polski i przez to czynią opowieści zrozumiałe także poza polskim kontekstem kulturowym.

Features
  • Hardcover
  • 69 pages
  • 2017
  • Color illustrations
  • English, Polish Text
  • Size 7.25" x 9.25"


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Folklore and Legends
Media > Books > Children