Home > Media > Books > History > World War II >

63 Days Of Life And Struggle - Mini Album
A unique album released on the occasion of the 40th anniversary of August 1980, devoted to the strikes on the Baltic Coast, which have become a permanent part of history, giving rise to a free Poland. This breakthrough time is recalled by the active parti


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $14.95
ISBN: 9788375762358

Quantity in Stock: (Out of Stock)

Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9828421
Qty:

Description
 
70 years ago, on August 1, 1944, several thousand poorly armed insurgents joined the fight for the freedom of their city. The command of the underground Home Army, deciding to undertake open military actions against the overwhelming forces of the German occupant, planned to maintain control over the city for a week, maybe 10 days. It was assumed that the Red Army would soon start an attack on Warsaw. Stalin, however, stopped his offensive actions, and the lonely insurgents defended their capital for nearly 10 weeks. During 63 days of fighting, about 18,000 soldiers of the uprising and nearly 120,000 inhabitants of Warsaw died during the fighting, as well as cruelly murdered by the Nazis. However, during these 63 days of the Uprising, Warsaw - though burnt, shelled and bombed - fought and lived freedom, an independent Polish state functioned. We show what this fight and the city life looked like in carefully selected archival photographs. English edition.

70 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, do walki o wolność swojego miasta przystąpiło kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych powstańców. Dowództwo podziemnej Armii Krajowej, decydując o podjęciu jawnych działań zbrojnych przeciwko przeważającym siłom okupanta niemieckiego, planowało utrzymanie kontroli nad miastem przez tydzień, może 10 dni. Zakładano, że wkrótce do szturmu na Warszawę ruszy Armia Czerwona. Stalin jednak wstrzymał działania ofensywne, a osamotnieni powstańcy bronili swojej stolicy przez blisko 10 tygodni. W ciągu 63 dni walk zginęło około 18 000 żołnierzy powstania i blisko 120 000 mieszkańców Warszawy, zabitych w czasie walk, a także okrutnie zamordowanych przez hitlerowców. Jednak przez te 63 dni powstania Warszawa – choć palona, ostrzeliwana i bombardowana – walczyła i żyła wolnością, funkcjonowało niepodległe państwo polskie. Jak wyglądała ta walka i życie miasta, pokazujemy na starannie wyselekcjonowanych fotografiach archiwalnych. Wydanie w języku angielskim.
Features
  • Hardcover
  • English Text
  • 64 pages
  • 72 Photographs
  • Size 5.75" x 7.75"
  • 2014


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > World War II
Media > Books > History > General
Media > Books > History > View All History Books