Home > Media > Music > Religious > Religious Music >

Rozaniec z Ojcem Swietym - Praying the Rosary with The Holy Father John Paul II 2 CD Set
Two CD set of the praying of the rosary in Polish led by Pope John Paul II.


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $29.95

Quantity in Stock:1

Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9160310
Qty:

Description
 
Two CD set of the praying of the rosary in Polish led by Pope John Paul II.

Komplet dwóch płyt CD z nagraniem wszystkich części różańca odmawianego w języku polskim przez Jana Pawła II, modlitwę poprzedzają wskazane przez Niego w liście o różańcu rozważaniami i piękną muzyką Michała Lorenca. Pierwsza płyta CD zawiera Tajemnice Radosne i Światła, druga Tajemnice Bolesne i Chwalebne

Modlitwę prowadzi Jan Paweł II.

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego, który jasno pokazał nam jak ważna w naszym życiu jest modlitwa różańcowa, zachęcamy was Bracia i Siostry aby wcielić to wezwanie w naszą codzienność.

Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisze o różańcu:

"Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwi­lach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...]

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim "
Fragmenty z listu apostolskiego "Rosarium Virginis Mariae" Źródło - Oficjalna strona Watykanu - http://www.vatican.va
Features
  • Compact disc set of 2
  • CD 1 Total Time: 46:09
  • CD 2 Total Time: 47:15


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Music > Religious > Religious Music
Other > Religious Articles > Pope John Paul II Memorabilia
Other > Religious Articles > Books, Music & More