Google+
Join our mailing list!
PayPal Payments


Store Hours (EST):
Mon - Sat 9:30am - 6:00pm
Sunday 11:00am - 3:00pm

  Home > Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > History > General >

Royal Residences
A unique album, which presents the four most important Polish royal residences: Wawel Royal Castle, the Palace of King John III Sobieski in Wilanow, Warsaw Royal Baths and the Royal Castle in Warsaw. Each devoted to a separate part of the house


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $89.95
ISBN: 9788375762518

Availability:: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9822390
Qty:

Description
 
A unique album, which presents the four most important Polish royal residences: Wawel Royal Castle, the Palace of King John III Sobieski in Wilanow, Warsaw Royal Baths and the Royal Castle in Warsaw. Each devoted to a separate part of the house, including both short historical introduction, as well as a collection of many photographs of buildings and their interiors. "Walk" along these historic buildings ensures accurate understanding of the respective halls, performing representative functions or holiday. The photographs in the album show also impressive collections of paintings, sculptures and precious objects made of glass or ceramics. With the old engravings and archival photographs, you can see what changes underwent residences, numerous portraits and show their great founders and former residents. The album also contains pictures of the extensive gardens surrounding the buildings, including Modernist Garden in the Baths or fragments of the Garden of the North and East in Wilanow. Presented structures are not only magnificent monuments, but also places trysts many of Krakow and Warsaw and tourist destinations of domestic and foreign travelers interested in Polish history and art.


Wyjątkowy album, w którym przedstawiono cztery najważniejsze polskie rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie. Każdej z rezydencji poświęcono osobną część, zawierającą zarówno krótki wstęp historyczny, jak i zbiór wielu fotografii prezentujących budowle oraz ich wnętrza. „Spacer” po tych zabytkowych obiektach zapewnia dokładne poznanie poszczególnych sal, pełniących funkcje reprezentacyjne lub wypoczynkowe. Fotografie zamieszczone w albumie ukazują także okazałe kolekcje obrazów, rzeźb oraz drogocennych przedmiotów wykonanych ze szkła lub ceramiki. Dzięki starym rycinom i archiwalnym fotografiom można zobaczyć, jakim zmianom ulegały rezydencje, liczne portrety zaś pokazują ich znakomitych fundatorów oraz dawnych mieszkańców. Album zawiera również zdjęcia przedstawiające rozległe ogrody okalające budowle, m.in. Ogród Modernistyczny w Łazienkach czy fragmenty Ogrodu Północnego i Wschodniego w Wilanowie. Prezentowane budowle to nie tylko wspaniałe zabytki, ale też miejsca schadzek wielu krakowian i warszawiaków oraz cele turystyczne rodzimych i zagranicznych podróżnych, zainteresowanych polską historią i sztuką.
Features
  • Hardcover
  • 208 pages
  • 215 Photographs
  • English language
  • 2015 - First Edition
  • Size 9.75" x 12.5" - 24.5cm x 31.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > History > General
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > View All Books, Music and more
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > View All Books
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > History > View All History
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Art > Art History
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Art > Fine Art
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Coffee Table
www.polartcenter.com
9539 Jos. Campau
Hamtramck, MI 48212
(313) 874-2242