Home > Media > Books > History > General >

Polish History In Pictures - Dzieje Polski W Obrazach
This richly illustrated album includes paintings by such artists as Bacciarelli, Brandt and Matejko,. Interesting comments and additional iconography allow you to get to know the historical background of the characters and events portrayed in the painting


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $79.95
ISBN: 9788321347684

Quantity in Stock: (Out of Stock)
Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9822398
Qty:

Description
 
This richly illustrated album includes paintings by such artists as Bacciarelli, Brandt and Matejko,. Interesting comments and additional iconography allow you to get to know the historical background of the characters and events portrayed in the paintings. Text In English And Polish. See below for complete list of paintings.

Bogato ilustrowany album z obrazami takich twórców, jak Bacciarelli, Brandt, Matejko, a zrazem panorama Polski od czasów piastowskich do XXI w. Ciekawe komentarze i dodatkowa ikonografia pozwalają poznać tło historyczne i bohaterów wydarzeń przedstawionych na obrazach.

Album w wersji polsko-angielskiej.

20 zł polskich z 1925 roku 290
Alchimowicz Kazimierz
Na etapie 251
Alma-Tadema Lawrence
Portret Ignacego Jana Paderewskiego, fragment 279
Bacciarelli Marcello
Autoportret w konfederatce 4
Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów 51
Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona 210
Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej 60
Portret Augusta II Mocnego 168
Portret Bolesława Chrobrego 18
Portret koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego 194
Portret Stanisława Augusta z klepsydrą 195
Portret Stefana Batorego 117
Portret Władysława Łokietka 49
Traktat chocimski 132
Unia lubelska 102
Bakun Piotr
Portret Eryka Pomorskiego, fragment 67
Barrias Felix-Joseph
Śmierć Chopina 234
Batowski Kaczor Stanisław
Bitwa pod Chocimiem w 1673 roku 133
Śmierć Kazimierza Pułaskiego w Savannah, fragment 184
Beaubrun Charles
Portret królowej Ludwiki Marii Gonzagi, fragment 141
Bellotto Bernardo zw. Canaletto
Ulica Miodowa 181
Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego 179
Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633 138-139
Berrecci Bartłomiej, Gucci Santi
Nagrobki królów Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta 103
Bizański Jan Nepomucen
Sypanie kopca Kościuszki 218
Blocke Isaack van den
Apoteoza łączności Gdańska z Polską 121
Blocke Isaack van den (?) Milwitz Bartholomäus (?)
Panorama Gdańska 120
Brandt Józef
Bitwa pod Wiedniem 160-161
Czarniecki pod Koldyngą 10-11
Odbicie jasyru 134-135
Pochód lisowczyków 130
Braun Georg, Hogenberg Frans
Plan Zamościa, 1617 112
Panorama Lublina 99

Brodowski Józef
Powrót Litwinów z wyprawy na Krzyżaków 32-33
Bylina Michał
Wrzesień 1939 (1940–1970) 294
Wrzesień 1939, (1959) 295
Zawisza Czarny 66
Chełmoński Józef
Kazimierz Pułaski pod Częstochową 182-183
Pogoda. Jastrząb 238
Powrót orszaku weselnego 239
Sprawa u wójta 240-241
Cranach Lukas młodszy
Portrety rodziny Jagiellonów 98
Dahlbergh Erik
Fragment panoramy Warszawy z 1656 145
Damel Jan
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego 214
Danckers Pieter de Rij
Adam Kazanowski 144
David Jacques-Louis
Portret konny Stanisława Kostki Potockiego 209
Dwurnik Edward
Trzecia Rzeczpospolita to my! Cykl XXIII, nr 60, obraz kolejny 25622000 322-323
Z cyklu Robotnicy: MDM’82 320
Fangor Wojciech
Postaci 313
Garwatowski Stefan
Powstanie Warszawskie 302
Gerson Wojciech
Branka krzyżacka 31
Dwór Kazimierza II Sprawiedliwego 27
Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski 20-21
Kiejstut i Witold więźniami Jagiełły 54-55
Łokietek na wygnaniu Wśród ludu 46-47
Sobiesciada 164
Śmierć Przemysława II (Przemysła II) 42-43
Wit Stwosz w drodze do Norymbergi 72
Władysław Łokietek pod Ojcowem 45
Zygmunt I Stary ze Stańczykiem na Wawelu 85
Gierymski Aleksander
Patrol powstańczy 246-247
Święto trąbek 261
Głębocki Adrian
Kazimierz Jagiellończyk w pracowni Wita Stwosza 71
Głębocki Adrian wg Rafała Hadziewicza
Wprowadzenie do Polski wiary chrześcijańskiej 14
Głowacki Jan Nepomucen
Wawel od północnego zachodu 221
Grabowski Andrzej
Ignacy Łukasiewicz, fragment 235
Graff Anton
Portret Stanisława Kostki Potockiego 208
Gros Jean-Antoine
Portret Juliana Ursyna Niemcewicza, fragment 212
Grottger Artur
Kucie kos 242
Tatarzy w ucieczce 136
Ucieczka Henryka Walezego z Polski 107
Grzywacz Zbylut
Chlebak z cyklu Rekolekcje wiśnickie 318
Gucci Santi, Berrecci Bartłomiej
Nagrobki królów Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta 103
Hadziewicz Rafał
Kazimierz Wielki sądzi sprawy chłopów 50
Haller Jan
Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus
decretorum approbatorumque 75
Hogenberg Frans, Braun Georg
Panorama Lublina 99
Plan Zamościa, 1617 112
Janiszewski Jerzy
Solidarność 316
Jaroczyński Marian
II traktat toruński 68-69
Jarosiewicz Janusz K.
Portret prezydenta RP Gabriela Narutowicza 289
Karolkiewicz Łukasz
13 grudnia 1981 rano 319
Kobzdej Aleksander
Podaj cegłę 312
Kolumna Zygmunta III Wazy 137
Korecka-Sikora Irena
Portret generała Władysława Sikorskiego 297
Kossak Jerzy
Wyzwolenie Krakowa w 1945 roku 304
Kossak Juliusz
Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą w Turcji 237
Banderia Krakusów towarzyszy cesarzowi Franciszkowi Józefowi w przejeździe przez krakowskie Błonia 256
Wjazd cesarza do Krakowa 257
Wjazd Sobieskiego do Wiednia 163
Kossak Wojciech
Apostolstwo krzyżackie (Łowy na ludzi) 30
Bitwa pod Kircholmem 122-123
Cud nad Wisłą 285
Rugi pruskie 258
Sułkowski przed Sfinksem 204
Szarża pod Rokitną 274-275
Zaślubiny Polski z morzem 282

Kossak Wojciech, Styka Jan
Panorama Racławicka 198-199
Koterski Walenty
Koronacja Maryny Mniszchówny 128-129
Kotsis Aleksander
Ostatnia chudoba 266
Kozakiewicz Antoni
Śmierć Karola Levittoux w Cytadeli Warszawskiej 227
Krafft Per
Portret Ignacego Krasickiego 191
Krzyżanowski Konrad
Portret Józefa Piłsudskiego 277
Kwiatkowski Teofil Antoni
Ostatnie chwile Fryderyka Chopina 233
Polonez Chopina 226
Polonez Chopina (Bal w Hôtel Lambert w Paryżu) 225
Lampi Jan Chrzciciel starszy
Stanisław Szczęsny Potocki z synami 192
Lenica Alfred
Młody Bierut wśród robotników 306
Lentz Stanisław
Robotnik, fragment 271
Lesser Aleksander
Bolesław prosi ojca, Władysława Hermana, o pozwolenie wyruszenia z wojewodą
Sieciechem na wojnę przeciw Morawianom 26
Lewicki Jan
Rzeź galicyjska 1846 roku 229
Löffler Leopold
Śmierć Czarnieckiego 153
Malarz nieznany
Apoteoza króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, fragment 158
Car Paweł I odwiedza Kościuszkę w więzieniu w Petersburgu 197
Mikołaj Kopernik 91
Portret Bolesława Bieruta 305
Portret Jana Zamoyskiego 110
Portret Janusza, Stanisława i Anny 89
Portret króla Stanisława Leszczyńskiego 173
Portret Samuela Zborowskiego 119
Portret Stefana Batorego 116
Portret Tadeusza Rejtana 185
Portret Zygmunta I Starego 87
Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku 140
Malarz nieznany (nadworny malarz
Zygmunta I Starego)
Bitwa pod Orszą 78-79
Malczewski Jacek
Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego 276
Portret Władysława Reymonta, fragment 268
Śmierć na etapie 250
Wigilia na Syberii 252
Mapa Polski Jodocusa Hondiusa młodszego 126

Mapa Polski z Powszechnego Atlasu Geograficznego Eugeniusza Romera 292-293
Massard Jean, Moreau Jean Michel
Portret Jana Zamoyskiego 111
Matejko Jan
Autoportret 7
Batory pod Pskowem 114-115
Bitwa pod Grunwaldem 62-61
Bitwa pod Racławicami 201
Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem 147
Hołd pruski 80-81
Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie pod Wiedniem (szkic) 163
Konstytucja 3 maja 188-189
Kopernik 92-93
Koronacja pierwszego króla R. P. 1001 16-17
Maryna Mniszchówna (Maryna Mniszchówna pod Astrachaniem) 127
Pierwszy sejm w Łęczycy. Spisanie praw. Ukrócenie rozbiorów R.P. 1182, fragment 28
Portret Bohdana Chmielnickiego jako hetmana zaporoskiego 146
Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja. R.P. 1573 171
Rejtan. Upadek Polski 186-187
Samuel Zborowski prowadzony na śmierć 118
Stańczyk 86
Śluby Jana Kazimierza 157
Śmierć Przemysława II 44
Święta Jadwiga wśród ubogich 38
Unia lubelska 100-101
Widok z wieży ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki w Krakowie 255
Władysław Biały w Dijon 52
Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim 48
Zabicie Leszka Białego w Gąsawie 36-37
Zabójstwo św. Stanisława (szkic) 22-23
Zakuwana Polska (Polonia, Rok 1863) 243
Zaprowadzenie chrześcijaństwa R. P. 965 12-13
Matka Boska Częstochowska 151
Mech Jerzy
Premier Stanisław Mikołajczyk 309
Mehoffer Józef
Powstanie Warszawskie 303
Michałowski Piotr
Żydzi 260
Miller Karol
Jan Kochanowski i kanclerz Zamoyski w Czarnolesie 108-109
Milwitz Bartholomäus
Wjazd Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska
142-143
Milwitz Bartholomäus (?), Blocke Isaack van den (?)
Panorama Gdańska 120

Miniatura z pontyfikału Erazma Ciołka
Intronizacja króla polskiego 334
Mistrz Andrzej
Władysław Jagiełło adorujący Matkę Boską z Dzieciątkiem 61
Mistrz Tryptyku z Wielowsi
Bitwa pod Legnicą w 1241 roku, fragment tryptyku Legenda św. Jadwigi Śląskiej 40-41
Moniuszko Jan Czesław
Próba porwania królowej Jadwigi 58-59
Moreau Jean Michel, Massard Jean
Portret Jana Zamoyskiego 111
Norblin Jan Piotr
Dzień trzeciego maja 190
Elekcja Wettyna na króla polskiego 170
Insurekcja warszawska 17–19 kwietnia 1794.
Walki na ulicy Miodowej 200
Król Stanisław August Poniatowski w Szkole Rycerskiej 174
Sejmik w kościele 176
Świątynia Sybilli w Puławach 207
Oberlaender Marek
Napiętnowani 298
Orłowski Aleksander (wg H. Singletona i ryciny J. Daniella)
Bitwa pod Racławicami 201
Oudry Stanisław Jean-Baptiste
Leszczyński jako pielgrzym wygnaniec 172
Pamiątkowa karta ku czci Polaków pomordowanych w ZSRR 301
Pawlak Włodzimierz
Stanisław Ignacy Witkiewicz podrzynający sobie żyły po wkroczeniu Niemców do Polski
w 1939 roku 296
Peszka Józef
Ustanowienie Królestwa Polskiego 217
Piwarski Jan Feliks
Noc listopadowa 29.XI.1830 r. pod pomnikiem Sobieskiego 222
Plersch Jan Bogumił
Portret Bolesława III Krzywoustego 25
Polkowski Józef
Portret generała Henryka Dąbrowskiego 202
Port Gdynia – plan, 1931 283
Portret Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
według Jana de Herdta 155
Prauziński Leon
Hołd dzieci polskich złożony Ignacemu Paderewskiemu przed Bazarem w Poznaniu
w piątek 27 grudnia 1918 r. przed południem 278
Rachalewski Adolf
Uwłaszczenie chłopów w 1864 roku 249
Raut L.
Tu była Polska 224
Rembrandt
Lisowczyk (Jeździec polski) 131
Renonard Paul
Maria Skłodowska-Curie 272
Rodakowski Henryk
Autoportret przy sztaludze 8
Portret generała Henryka Dembińskiego 232
Portret Leona Sapiehy, fragment 253
Posłowie papiescy i cesarscy błagają Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia 162
Wjazd Walezego przez Rondel do Krakowa 106
Rosen Jan
Alegoria – dar Wołodyjowskiego 263
Powstańcy z roku 1863 244-245
Rzeczpospolita, druga wersja mapy Wacława Grodeckiego 104-105
Sala Tronowa Zamku Królewskiego w Warszawie 178
Schultz Daniel młodszy
Portret króla Jana Kazimierza 156
Portret króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 159
Silvestre Luis de
Portret Augusta II Mocnego 169
Simmler Józef
Katarzyna Jagiellonka w więzieniu w Gripsholmie 97
Przysięga królowej Jadwigi 57
Śmierć Barbary Radziwiłłówny 94
Smuglewicz Franciszek
Bitwa pod Beresteczkiem 148-149
Gloryfikacja Stanisława Augusta jako protektora nauki i sztuk wyzwolonych 175
Stachowicz Michał
Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim 196
Starowieyski Franciszek
Robotniczy krzyk 314-315
Stasiniewicz Jan
Portret Witolda Pileckiego 310
Stwosz Wit
Ołtarz Mariacki, fragment 73
Stwosz Wit, Huber Jörg
Nagrobek króla Kazimierza IV Jagiellończyka 70
Styka Jan
Polonia. Konstytucja 3 maja 1791 roku 265
Styka Jan, Kossak Wojciech
Panorama Racławicka 198-199
Suchodolski January
Obrona Jasnej Góry 150
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego 213
Śmierć Stefana Czarnieckiego 152
Wjazd generała Henryka Dąbrowskiego na czele legionu do Rzymu 203
Szwedkowski Janusz
Hołd carów Szujskich 125
Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy Eleuter
Jan III Sobieski 167
Świtoń Z.
Stanisław Mikołajczyk 308
Tański Antoni
Dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę 291
Tetmajer Włodzimierz
Alegoria wyzwolenia Polski 281-282
Święcone w Bronowicach, fragment 269
Thorvaldsen Bertel
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego 215
Trycjusz Jan (Tretko)
Portret Jana III Sobieskiego 166
Uklański Piotr
Portret papieża Jana Pawła II 325
Wańkowicz Walenty
Mickiewicz na Judahu skale 236
Weiss Wojciech
Manifest 307
Witkiewicz Stanisław Ignacy
Portret Wojciecha Korfantego 286
Wojtkiewicz Witold
Manifestacja uliczna w Warszawie 270
Wróblewski Andrzej
Rozstrzelanie VIII 300
Zajączkowski Józef
Pogrzeb ofiar z roku 1848 230
Zaleski Marcin
Wzięcie Arsenału w noc 29 listopada 1830 roku 223
Zieliński Jerzy Ryszard (Jurry)
S.O.S. – ratujcie nasze dusze 317
Znaczek pocztowy z Lechem Wałęsą 321
Żelechowski Kacper
Wywłaszczenie 267

Features
  • Hardcover
  • 335 pages
  • English and Polish texts
  • 2016
  • Size 9.75" x 12" - 25cm x 31cm


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > History > General
Media > Books > History > View All History Books
Media > Books > Art > Art History
Media > Books > Art > Fine Art
Media > Books > Coffee Table