Google+
Join our mailing list!
PayPal Payments


Store Hours (EST):
Mon - Sat 9:30am - 6:00pm
Sunday 11:00am - 3:00pm

  Home > Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Customs and Traditions >

Medycyna tradycyjna w Polsce - Traditional Medicine In Poland
Diagnostics, treatments, prevention of suffering and trying to prolong life are as old as humanity. They can be classified as the earliest and most fundamental areas of expertise. In this publication of the popular series "Saved From Oblivion," the author


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $49.95
ISBN: 9788377582602

Quantity in Stock:(Out of Stock)
Availability:: Currently Unavailable
Product Code:
9816638
Qty:

Description
 
Diagnostics, treatments, prevention of suffering and trying to prolong life are as old as humanity. They can be classified as the earliest and most fundamental areas of expertise. In this publication of the popular series "Saved From Oblivion," the author describes diseases and their original diagnoses. She explores the knowledge of ancient medicines, the doctors and and various therapies (eg, bloodletting, cans, leeches, medicinal baths, herbs). The book includes extensive information about aphrodisiacs, prevention, midwifery and health. The final chapter deals with the first schools, medical schools, and old textbooks. The author asks the question: is a traditional medicine or a forgotten superstition information that needs to be valued?  The book is richly illustrated with old prints and photographs.

Diagnostyka, zabiegi terapeutyczne, przeciwdziałanie cierpieniu i próby przedłużenia życia są stare jak ludzkość. Można je zaliczyć do najdawniejszych i najbardziej podstawowych dziedzin wiedzy. W kolejnej publikacji z popularnej serii "Ocalić od zapomnienia" Autorka opisuje choroby w wierzeniach i pierwotnej diagnostyce. Następnie przybliża wiedzę o dawnych lekach, lekarzach i cyrulikach oraz terapii (np. puszczaniu krwi, bańkach, pijawkach, kąpielach leczniczych, ziołach). W książce znalazły się obszerne informacje o afrodyzjakach, profilaktyce, położnictwie i higienie. Końcowy rozdział dotyczy pierwszych szkół, uczelni medycznych i starych podręczników. Autorka zadaje pytanie: medycyna tradycyjna to zabobon czy zapomniana bezcenna wiedza wielu pokoleń? Książka jest bogato ilustrowana starymi rycinami i zdjęciami.
Features
  • Hardcover
  • 343 pages
  • Polish Language Text
  • Full color photos and illustrations
  • Size - 8" x 8" - 20.5cm x 20.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Customs and Traditions
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > View All Books, Music and more
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > View All Books
www.polartcenter.com
9539 Jos. Campau
Hamtramck, MI 48212
(313) 874-2242