Google+
Join our mailing list!
PayPal Payments


Store Hours (EST):
Mon - Sat 9:30am - 6:00pm
Sunday 11:00am - 3:00pm

  Home > Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Customs and Traditions >

Kapliczki i krzyze przydrozne - Roadside Shrines And Crosses
This next book in the series "Saved From Oblivion" is divided into three main parts: roadside crosses, shrines and Polish holy shrines. The author, a well-known ethnographer describes the most interesting and beautiful forms of roadside architecture in di


 
Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $49.95
ISBN: 9788374959902

Quantity in Stock:2
Availability:: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code:
9816654
Qty:

Description
 
This next book in the series "Saved From Oblivion" is divided into three main parts: roadside crosses, shrines and Polish holy shrines. The author, a well-known ethnographer describes the most interesting and beautiful forms of roadside architecture in different Polish regions. This is not a monograph, the purpose of this publication is to promote the Pearls of the Polish landscape. After all, it is difficult to imagine Podlasie without roadside crosses or Warmia without shrines of red brick. Roadside shrines and crosses are in fact inextricably linked to our national culture. Essential complements to the text are: professional glossary explaining terms, the choice of proverbs and some shrine texts or legends associated with these objects. The book, like all of the titles in this series is richly illustrated. Polish language text only.Kolejna książka z serii Ocalić od zapomnienia podzielona jest na trzy zasadnicze części : krzyże przydrożne, kapliczki, święci polskich kapliczek. Autor, znany etnograf opisuje najciekawsze i najpiękniejsze formy tej przydrożnej architektury w różnych regionach Polski. Nie jest to jednak monografia, celem publikacji jest popularyzacja tych pereł polskiego krajobrazu. Wszak trudno sobie wyobrazić np. Podlasie bez krzyży przydrożnych, czy Warmię bez kapliczek z czerwonej cegły. Kapliczki i krzyże przydrożne są bowiem nierozerwalnie związane z naszą kulturą narodową. Uzupełnieniem zasadniczego tekstu są: słowniczek wyjaśniający profesjonalne pojęcia, wybór przysłów, teksty na niektórych kapliczkach, czy legendy związane z tymi obiektami . Książka, jak wszystkie tytuły z tej serii jest bardzo bogato ilustrowana.
Features
  • Hardcover
  • 384 pages
  • Polish Language Text
  • Full color photos and illustrations
  • Size - 8" x 8" - 20.5cm x 20.5cm


Browse for more products in the same category as this item:

Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > Customs and Traditions
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > View All Books, Music and more
Books, Calendars, Maps, Movies, Music And More > Books > View All Books
www.polartcenter.com
9539 Jos. Campau
Hamtramck, MI 48212
(313) 874-2242