Google+
Join our mailing list!
PayPal Payments


Store Hours (EST):
Mon - Sat 10:00am - 6:00pm
Sunday 12:00pm - 4:00pm

  Home > Media > Books > Art > Folk Art >

Folklor Polski. Sztuka Ludowa, Tradycje, Obrzedy - Polish Folklore. Folk Art, Traditions, Rituals
This is the second album in a series of Polish language albums dedicated to the preservation of Polish customs, crafts and history.  The album follows the four seasons, Winter, Spring, Summer and Fall and details all Polish customs in detail.


 
Alternative Views:


Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $69.95
ISBN: 9788382220056

Quantity in Stock:(Out of Stock)
Availability:: Currently Unavailable
Product Code:
9828322
Qty:

Description
 
The richly illustrated album presents the material and spiritual heritage of the villages of the most important ethnographic regions of Poland (Greater Poland, Krakow region, Lublin region, Podhale, Greater Poland, Upper and Lower Silesia, Kashubia, Kujawy, Kurpie, Łowicz region). The authors of individual chapters tell colorfully about the life of the former Polish countryside, about the daily activities of the inhabitants, they show how they lived, what equipment they used, how they decorated the interiors of their huts. They also present a festive village, shimmering with fabulous colors of parade costumes, decorations, cutouts, paper flowers, etc. They devote a lot of attention to old beliefs, customs and rituals related to church holidays, farm work and family life. They prove that folk culture is still alive, which is reflected e.g. the activity of numerous open-air museums, regional events, folk art festivals, as well as the fashion for motifs and patterns referring to the original folk design. Polish Language Only

Bogato ilustrowany album prezentuje dziedzictwo materialne i duchowe wsi najważniejszych regionów etnograficznych Polski (Wielkopolska, region krakowski, Lubelszczyzna, Podhale, Wielkopolska, Górny i Dolny Śląsk, Kaszuby, Kujawy, Kurpie, region łowicki). Autorzy poszczególnych rozdziałów opowiadają barwnie o życiu dawnej polskiej wsi, o codziennych zajęciach mieszkańców, pokazują, jak mieszkali, jakich używali sprzętów, jak zdobili wnętrza chat. Prezentują także wieś odświętną, mieniącą się bajecznymi barwami paradnych strojów, ozdobami, wycinankami, papierowymi kwiatami itp. Sporo uwagi poświęcają dawnym wierzeniom i obyczajom i obrzędom związanym ze świętami kościelnymi, pracą na roli i życiem rodzinnym. Udowadniają, że kultura ludowa jest wciąż żywa, czego odzwierciedleniem jest m.in. działalność licznych skansenów, imprezy regionalne, festiwale sztuki ludowej, a także moda na motywy i wzory nawiązujące do oryginalnego ludowego wzornictwa.
Features
  • Hardcover
  • Polish Language Only
  • 320 pages
  • 2020
  • Size 9.75" x 12"
  • Printed In Poland


Browse for more products in the same category as this item:

Media > Books > Art > Folk Art
Media > Books > Coffee Table
Media > Books > Customs and Traditions
Media > Books > Dance and Folk Costumes
Media > Books > Folklore and Legends
Media > Books > Genealogy and Heritage
www.polartcenter.com
9539 Jos. Campau
Hamtramck, MI 48212
(313) 874-2242