Home > Home and Garden > Toys & Games >

Battle Of Warsaw - Educational Board Game
In the first half of August 1920, the troops of the Tukhachevsky front threatened Warsaw. The main direction of the attack was designated north of the Polish capital; Soviets were to cross the Vistula River in the vicinity of Plock and Wloclawek. Marshal


 
Alternative Views:


Earn 10 Points for every dollar you spend!
Our Price: $39.95
ISBN: 9788380989979

Quantity in Stock: (Out of Stock)

Availability: Currently Unavailable
Product Code:
9828576
Qty:

Description
 
In the first half of August 1920, the troops of the Tukhachevsky front threatened Warsaw. The main direction of the attack was designated north of the Polish capital; Soviets were to cross the Vistula River in the vicinity of Płock and Włocławek. Marshal Piłsudski decided to redeploy units and launch a counteroffensive from the area of the Pork river. The Battle of Warsaw began on August 13 and this is also where our game begins.

During the game, you can see how difficult the task was facing the Polish Army. Players can test their command skills by moving armies around the board and planning further attacks on the enemy. Clashes are resolved using a special deck of cards.

The game also requires skillful bluffing. The players do not know how strong the opponent's armies are and which attack will be decisive. An attack can only be used to distract and bind enemy divisions that could be useful to him elsewhere.

The publication is enriched with an illustrated historical study.

The game contains rules that allow you to play tournaments.

A board game for 2 players
Playing time: 30 minutes
Age of players: 12+
Author: Jan Madejski
Historical study: dr hab. Marek Gałęzowski

Content

Game board, 12 tokens with armies, 60 cards, 24 wooden order markers, 6 cardboard markers, 1 wooden time marker, brochures with historical studies and instructions.

Game instructions in Polish and English.

W pierwszej połowie sierpnia 1920 r. wojska frontu Tuchaczewskiego zagroziły Warszawie. Główny kierunek natarcia wyznaczono im na północ od stolicy Polski; miały przekroczyć Wisłę w rejonie Płocka i Włocławka. Marszałek Piłsudski zdecydował o przerzuceniu jednostek i wyprowadzeniu kontrofensywy z rejonu rzeki wieprz. Bitwa pod Warszawą rozpoczęła się 13 sierpnia i w tym momencie także rozpoczyna się nasza rozgrywka.

W trakcie rozgrywki można się przekonać, jak trudne zadanie stało przed Wojskiem Polskim. Gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności dowódcze, przemieszczając armie na planszy i planując kolejne ataki na wroga. Starcia rozstrzyga się za pomocą specjalnej talii kart.

Gra wymaga też umiejętnego blefowania. Gracze nie wiedzą, jak silne są armie przeciwnika i które natarcie będzie decydujące. Atak może służyć jedynie odwróceniu uwagi i związaniu walką dywizji przeciwnika, które mogłyby mu się przydać w innym miejscu.

Publikacja jest wzbogacona o ilustrowane opracowanie historyczne.

Gra zawiera zasady umożliwiające prowadzenie rozgrywek turniejowych.

Gra planszowa dla 2 graczy
Czas gry: 30 minut
Wiek graczy: 12+
Autor: Jan Madejski
Opracowanie historyczne: dr hab. Marek Gałęzowski

Zawartość

Plansza do gry, 12 żetonów z armiami, 60 kart, 24 drewniane znaczniki rozkazów, 6 kartonowych wskaźników, 1 drewniany znacznik upływu czasu, broszury z opracowaniem historycznym i instrukcją.

Instrukcje gry w językach polskim i angielskim.
Features
  • Made In Poland
  • Box size - 8' x 8" x 2"
  • Instructions in English and Polish
  • Small Part - Not for children 3 or below
  • Recommended age 12+
  • Number of players 2
  • Playing time - 30 minutes


Browse for more products in the same category as this item:

Home and Garden > Toys & Games